Pepija tūrisma takās Vaivaros
Vaivaru pamatskolas teritorijā (Skautu ielā 2, Jūrmalā) 12.maijā notiks tradicionālais skolēnu fizisko āra aktivitāšu pavasara pasākums "Pepija tūrisma takās". Piedalīsies arī skolēni ar attīstības traucējumiem.

"Pasākuma sagatavošanā un norisē vienmēr esam izmantojuši pāru darba metodi, kad kopā darbojas skolēni arī ar attīstības traucējumiem," stāsta Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa.

Pasākumā aicina piedalīties izglītības iestādes ar vienu 2.-4.klases skolēnu komandu, kurā ir desmit bērnu. Dalībniekus var pieteikt Vaivaru pamatskolā līdz 10.maijam. "Pepijas tūrisma takās" skolēniem būs iespēja parādīt savu veiklību un atjautību dažādās komandu stafetēs un individuālos uzdevumos.

Pasākumu gatavo Vaivaru pamatskolas skolotāji, vecāko klašu skolēni un skolā strādājošie brīvprātīgie no Austrijas, Slovākijas un Turcijas.

Dažādas sacensības un konkursi kopā ar Pepiju Vaivaru pamatskolā notiek tradicionāli, un tie visi ir domāti jebkuram bērnam - arī tiem, kam ir īpašas vajadzības kustību traucējumu vai citu īpatnību dēļ.

Vaivaru pamatskola ir viena no aizsācējām iekļaujošas izglītības īstenošanā, kad kopā ar pārējiem bērniem klasē mācās viņu vienaudži ar īpašām vajadzībām. Skolas pieredze rāda, ka šāda prakse dod vairākus ieguvumus: bērni ar īpašām vajadzībām adaptējas sabiedrībā un jūtas vienlīdzīgi ar klasesbiedriem, savukārt pārējie skolēni mācās pieņemt citādāko sev līdzās un kopj sevī spēju izprast citus un palīdzēt. Vaivaru pamatskola regulāri rīko dažādus seminārus, kuros savā pozitīvajā pieredzē dalās ar citu mūsu valsts skolu pedagogiem un izglīto vecākus, kā labāk audzināt un mācīt bērnus ar īpašām vajadzībām.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *