Palielinās finansējumu sociālajam atbalstam, drošībai un sabiedriskajam transportam
Šodien Rīgas domes Budžeta komisijas sēdē tika akceptēts pilsētas 2011. gada budžeta grozījumu projekts, kurā paredzēts palielināt finansējumu sociālajam atbalstam, sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai, sabiedriskajam transportam un citām pašvaldības darbības jomām.

Plānots sociālajiem pabalstiem papildus piešķirt 660 000 latu, sociālajiem pakalpojumiem (tai skaitā ēdiena izdalei maznodrošinātajiem un mājas aprūpei) - 824 000 latu.

Vairāk nekā 521 000 latu plānots piešķirt Pašvaldības policijai - divu jaunu patruļautomašīnu iegādei, videonovērošanas sistēmas paplašināšanai, formastērpu iegādei, samaksai par policistu virsstundu darbu, kā arī 67 000 latu - jaunas glābšanas stacijas darbības nodrošināšanai Vakarbuļļu peldvietā.

Kompensējot izdevumus, ko šoziem radīja sniega tīrīšana un izvešana no pilsētas, Satiksmes departamentam piešķirs 3,75 miljonus latu.

Lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus sabiedriskajā transportā, nepaaugstinot maksu un saglabājot pašreizējo atlaižu sistēmu, uzņēmumam "Rīgas satiksme" plānots par 2,1 miljonu latu palielināt dotāciju, tai skaitā, 755 000 latu apjomā kompensējot degvielas sadārdzinājumu.

Vairāk nekā 1,17 miljonus latu papildus saņems izglītības un kultūras joma: 354 000 latu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanai, 269 000 latu jaunatnes sporta atbalstam, 112 000 latu tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai u.c.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *