Pārtikas paku saņēmēju loks kļūs plašāks
Lai 2011.gada programmas ietvaros tiktu izmantots visi EK piešķirtie resursi un labdarības organizāciju izdales punktos neveidotos uzkrājumi, kas apgrūtinātu pārtikas piegādi un arī izdali, ZM sadarbībā arī Labklājības ministriju (LM), Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Sarkano Krustu nolēma 2011.gadam paplašināt pārtikas komplektu saņēmēju loku, papildus trūcīgajām personām tajā iekļaujot maznodrošinātās personas, personas ar medicīnas atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 150 latu, un personas, kuras ārkārtas situācijas (stihisku nelaimju vai iepriekš neparedzamu apstākļu) dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.


 

Normatīvā akta normas ļaus vienai personai programmas īstenošanas gadā bez maksas saņemt ne vairāk kā 12 pārtikas produktu komplektu. Īpaši jūtams programmas atbalsts būs iedzīvotājiem ārpus Rīgas un Pierīgas reģionā, kur iedzīvotāju ienākumi vidēji ir mazāki.

Savukārt pārtikas produktu ražotājam palielināsies ražošanas apjoms, tā palielinot arī uzņēmuma apgrozījumu, kas veicinās tā konkurētspēju kopējā pārtikas pārstrādes tirgū. Tiks arī sekmētas ražotāja izaugsmes iespējas un atpazīstamība tirgū.

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Iepazīties ar dokumenta pilnu tekstu var interneta mājas lapas saitē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40215670


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *