Jūrmalas pašvaldība izsludina veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu konkursu
Jūrmalas pilsētas dome līdz 1.jūnijam aicina iesniegt pieteikumus veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu konkursam. Jūrmalas pilsētas dome savā budžetā tam paredzējusi līdzekļus. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs domes Veselības un sociālo jautājumu komiteja pēc sešiem kritērijiem desmit ballu sistēmā.

Vērtētāji analizēs projekta atbilstību mērķim, tā nozīmīgumu, ilgtspēju, projekta vadības kapacitāti, budžeta efektivitāti un projekta saturisko kvalitāti.

Nolikums neparedz pašvaldības līdzfinansējumu projektiem, kas neatbildīs konkursa mērķim, kā arī projektiem, kuru pamatmērķis ir gūt peļņu. Vismaz 10% no projekta izmaksām jānodrošina tā realizētājam vai viņa partneriem, jo pašvaldība piešķir tikai līdzfinansējumu.

Projekta pieteikums vienā eksemplārā valsts valodā iesniedzams domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā personīgi vai pa pastu (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015). Sīkāka informācija par konkursu un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama interneta mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā Notikumu kalendārs/Konkursi.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *