Pirmā kopienas CERĪBU SĒTA teritorijas sakopšanas talka
Š.g. 30.aprīlis bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai "Cerību spārni" kļuvusi par vēsturisku un ļoti nozīmīgu dienu. Šajā dienā tika parakstīts zemes, uz kuras tiks veidota Kopiena "Cerību sēta", kurā dzīvos un strādās jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, dāvinājuma līgums.

Zemi „Cerību sētai” uzdāvinājuši Ilze un Jānis Vētras. Tas ir atzīmējams kā ļoti pozitīvs piemērs, ka līdzcilvēki saskatot savas iespējas var atbalstīt sociālos projektus.

Pēc līguma noslēgšanas varēja sākties pirmā teritorijas sakopšanas talka uz to bija ieradušies 98 lieli un mazi talcinieki - biedrības "Cerību spārni" biedri un atbalstītāji. Cerību spārnu talkotājiem pievienojās arī Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki ar ģimenēm, jaunieši no Mores pamatskolas 9. klases, Siguldas Valsts ģimnāzijas 12 b klases, reģionālā laikraksta "Siguldas Elpa" darbinieces un visus talciniekus sveikt ieradās Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Talkas atklāšanā biedrības "Cerību spārni" valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina pateicās visiem, kuri ir ieradušies, noticējuši biedrības darbiem, centieniem un biedrības ģimeņu, kuras audzina bērnus un jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem sapnim. Sapnim, ka mūsu bērni un jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem varēs dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi, būt noderīgi un atbilstoši savām spējām nodarbināti. Diemžēl šobrīd valsts līmenī netiek atbalstīti šādi pakalpojumi, kaut gan citās valstīs arī kaimiņvalstī Igaunijā šādi Camphill tipa ciemati tiek atbalstīti. Latvijā daudzas šādas sociālas iniciatīvas balstās uz entuziastu pleciem, mēs esam entuziasti, bet arī saskatām, ka šādi mēs varam palīdzēt ļoti daudzām ģimenēm un iekustināt, lai šāds atbalsta modelis veidotos arī citās Latvijas vietās un tad arī varbūt valsts līmenī sapratīs, ka šāds pakalpojums ir daudz efektīvāks un vērtīgāks. Lai izveidotu Kopienu "Cerību sēta" nozīmīgs būs katra līdzcilvēka atbalsts un palīdzība, mēs ticam, ka kopīgi apvienojot spēkus idejas vārdā ir iespējams paveikt lielus darbus.

Biedrība "Cerību spārni" jau apmēram trīs gadus ir strādājusi, lai izpētītu kā darbojas šādi Camphill tipa ciemati, esam bijuši pieredzes apmaiņas braucienos uz Vāciju, Zviedriju, Somiju un Igauniju. Pagājušajā gadā biedrība izstrādāja Kopienas "Cerību sēta" koncepciju un uzsāka publiskas diskusijas un vietas meklēšanu. Šobrīd sāksies praktiskais darbs un soli pa solim virzīsimies uz mūsu mērķi.

Lai izveidotu Kopienu "Cerību sēta", kurā jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, atbilstoši savām spējām un ar nepieciešamo atbalstu, varēs dzīvot pēc iespējas patstāvīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi, būt noderīgi sabiedrībai un nebūt tikai patērētāja lomā, ļoti būtisks būs ikviena, kuram ir šāda iespēja, lielāks vai mazāks atbalsts.

Biedrība izsaka pateicību talkas informatīvajiem atbalstītājiem - reģionālā laikraksta "Siguldas Elpa", Radio Sigulda un Siguldas novada domes sabiedrisko attiecību pārvaldes darbiniekiem.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *