VDEĀVK nolikums aktualizēts atbilstoši jaunajam invaliditātes likumam
Jaunais VDEĀVK nolikums paredz zināmas izmaiņas veselības un darbspēju ekspertīzē. Piemēram, līdzās invaliditātes noteikšanai VDEĀVK ir jānosaka arī prognozējama invaliditāte, kā arī jāapstiprina rehabilitācijas plāni cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti. Jaunajā nolikumā precizētas un papildinātas arī vairākas esošās funkcijas.

Atbilstoši nolikumam paredzēts, ka VDEĀVK turpmāk sagatavos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai vai otras valsts kompetentajai institūcijai dokumentus par cilvēkiem, kuriem Latvijā noteikta invaliditāte. Vienlaikus VDEĀVK arī izvērtēs no aģentūras vai otras valsts kompetentās institūcijas saņemtos dokumentus un noteiks cilvēkiem invaliditāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šāda informācija nepieciešama, lai izpildītu divpusējos starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā. 2010.gada 28.septembrī stājās spēkā divpusējs līgums ar Baltkrieviju, savukārt, 2011.gada 19.janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā.

Nolikums paredz, ka VDEĀVK sadarbojas ar ārstējošiem ārstiem un pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai novērstu invaliditātes risku personām ar prognozējamu invaliditāti un mazinātu invaliditātes sekas personām ar invaliditāti, apkopo un analizē prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīžu datus, informē sabiedrību par VDEĀVK darbību un veiks citus nolikumā noteiktos uzdevumus.

Atbilstoši VDEĀVK sniegtajam vērtējumam cilvēku skaits, kuriem sniegti VDEĀVK pakalpojumi (cilvēki ar invaliditāti un cilvēki ar prognozējamu invaliditāti) 2010.gadā  bija aptuveni 58 tūkstoši. Plānots, ka 2011.gadā šo cilvēku skaits varētu sasniegt 69 tūkstošus.

Atgādinām, ka 2011.gada 1.janvārī stājās spēkā Invaliditātes likums, kas aizstāj likumu Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. Jaunais likums paredz, ka turpmāk cilvēkiem, kuriem pastāv risks iegūt invaliditāti, noteiks prognozējamo invaliditāti un izstrādās individuālu rehabilitācijas plānu darbspēju atjaunošanai.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *