Latvijā atzīmēs starptautisko nedēļu IZGLĪTĪBA VISIEM
No 28.aprīļa līdz 8.maijam visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā nedēļa "Izglītība visiem". Tās laikā UNESCO ik gadu aicina dalībvalstis, to valdības, organizācijas u.c. izglītības nozares institūcijas pievērst īpašu uzmanību izglītības jautājumiem.

Pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) iniciatīvas 2011. gadā Starptautiskās nedēļas "Izglītība visiem" ietvaros Latvijas mācību iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un nozares institūcijas aicinātas pievērsties un analizēt tematus par skolu lomu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā. Skolas aicinātas būt par diskusiju centriem, meklējot atbildes uz jautājumiem par to, vai sabiedrība redz skolu kā vietējo resursu; vai šis resurss tiek efektīvi izmantots; kā skolas darbība un potenciāls tiek sasaistīts ar pašvaldības ekonomiskās un sociālās vides attīstību; ko no skolas sagaida ģimenes un kā to piedāvājums atbilst dažādu iedzīvotāju grupu interesēm; cik atvērta ir skola sadarbībai ar darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem; kā skola var sekmēt lokālās pašapziņas un izaugsmes veidošanos u.c.

Starptautiskajai nedēļai "Izglītība visiem" veltīti pasākumi notiks daudzviet Latvijā. Tā, piemēram, jau 26.aprīlī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika diskusija "Brīvprātīgo darbs - pilsoniskas sabiedrības veidošanai Daugavpilī", 28.aprīlī Alsungas vidusskolā notiks diskusija "21.gs. izglītība suitu novadā, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu", 3.maijā Gulbenes novada pašvaldībā - diskusija "Skolu loma pašvaldības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā", 5.maijā Rīgā, pamatskolā "Rīdze" un Talsu Valsts ģimnāzijā - seminārs-diskusija "Skolas loma pašvaldībā: iespējas un izaicinājumi", arī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā 6.maijā norisināsies diskusija, bet Riebiņu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis", kā arī Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa" - dažādas radošās darbnīcas, Riebiņu novada izglītības iestāžu darbinieku diskusija "Savs ceļš, lai noturētos", latgaliskā kultūras mantojuma popularizēšanas akcija "Bērni-bērniem" un folkloras grupas "Jumalāni" koncertlekcija.

Latvijā starptautiskā nedēļa "Izglītība visiem" tiek atzīmēta kopš 2003. gada. Līdz šim pēc UNESCO LNK ierosinājuma dažādās institūcijās, mācību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās un UNESCO LNK tīklos, piemēram, Asociēto skolu projekta skolās u.c. sabiedrībā ir risināti jautājumi par kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošanu, par pirmskolas izglītību utt. Diskusijās un citās aktivitātēs kopā aicināti izglītības politikas veidotāji, īstenotāji, bērni, vecāki, nevalstisko organizāciju un pašvaldību institūciju pārstāvji, lai aktualizētu izglītības jautājumus un meklētu risinājumus problēmām. Šīs nedēļas atzīmēšana ir kļuvusi par stabilu tradīciju un vienlaikus arī atskaites punktu visām iesaistītajām pusēm kopīgās diskusijās par konkrētiem ar izglītību saistītiem jautājumiem un izaicinājumiem.

Starptautisko nedēļu "Izglītība visiem" 2011. gadā Latvijā organizē UNESCO LNK sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Nedēļas norisi atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Pašvaldību savienība un Sorosa fonds - Latvija.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *