Sorosa fonds sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai Latgalē piešķir 74 754 eiro
"Sorosa fonds - Latvija" (SFL) projektu konkursā Latgales reģiona attīstībai "Audz, Latgale!" apstiprinājis četrus sociālās uzņēmējdarbības projektus par kopējo summu 74 754 eiro (52 537 lati), kas ar savu darbību uzlabošot Ludzas, Daugavpils, Balvu un Rugāju novadu iedzīvotāju dzīves līmeni.

Atbalstu saņems četri projekti, kas palīdzēs īstenot jauna veida uzņēmējdarbību Latgales reģiona uzplaukumam. Ludzas Invalīdu biedrība Zilupē un Ludzā plāno izveidot divas adīšanas darbnīcas "Adda", kur cilvēki ar invaliditāti varēs dalīties pieredzē, kopīgi mācīties un apgūt jaunus adīšanas paņēmienus. Darbnīcu dalībnieki mācīsies ne vien radīt rokdarbus, bet uzzinās par iespēju kļūt par pašnodarbināto, kā arī apgūs pārdošanas prasmes. Tāpat projektā iesaistītie saņems jurista konsultācijas un psiholoģisku atbalstu.

Daugavpils novada Kultūras studija "Speiga" radīs zināšanu centru, kur Latgales lauku iedzīvotāji varēs apgūt dabai labvēlīgas saimniekošanas pamatus, kā arī dalīties pieredzē par lauksaimniecības metodēm, kuras ļaus iegūt labu ražu arī karstās vai lietainās vasarās. Zināšanu centrs palīdzēs atrast un izvēlēties arī klimatiskajiem apstākļiem piemērotākos kultūraugus.

Balvu pensionāru biedrība sadarbībā ar Zviedrijas biedrību "Gnosjo Hjalper", Ziemeļlatgales pašvaldībām un sociālajiem dienestiem izveidos kooperatīvu "Sāta", kur, piesaistot un apvienojot dažādas organizācijas un fiziskas personas, tiks veidota noliktava un veikals apzināto un saziedotu produktu, tehnikas, materiālu uzglabāšanai, tirdzniecībai un apmaiņai. Līdztekus notiks arī apmācība remontdarbu veikšanai, kā arī veikti remontdarbi. Latgales iedzīvotājiem būs iespēja mainīties mantām videi draudzīgā veidā, samazinot patēriņu.

Savukārt biedrība "Mēs pasaulē" Rugāju novada vidusskolas telpās iekārtos resursu centru "Skreine", kurā vietējie iedzīvotāji apgūs senos amatus, lai radītu jaunus amatniecības izstrādājumus un apgūtu zināšanas, kā ar šīm prasmēm nopelnīt iztiku ģimenei. Lai šis resursu centrs darbotos ilgi un pamatīgi, biedrība "Mēs pasaulē" izveidojusi partnerību ar sieviešu biedrību "Ūdensroze" un Rugāju novada domi.

Visi atbalstītie projekti vērsti uz sociālās uzņēmējdarbības attīstību - izglītības pasākumiem un uzņēmumu veidošanu, bet ceturtais projekts "Skreine" paredz arī daudzfunkcionāla izglītības, kultūras un sociālā centra attīstību.

Ārkārtas palīdzības fonda komiteja lems par iespēju piešķirt papildus finansējumu projektiem - biedrībai "Bāreņu aprūpes centrs "Kopā ar mums"" ar projektu "Lauku kopiena "Oāze"", Daugavpils novada biedrībai "Nevo Drom D" ar projektu "Nodarbinātības saimniecības veidošana sociālā riska grupām Skrudalienas pagastā", Riebiņu novada biedrībai "Atspulgs L" ar projektu "Stabulnieki - pozitīvo pārmaiņu gaidās!", Vārkavas novada Vecāku biedrībai "Pūces māja" ar projektu "Mēs varam!" un Rēzeknes novada biedrībai "Izglītības un informācijas tehnoloģiju darbnīca" ar projektu "Amatnieku darinājumu tirdzniecības sociālais uzņēmums "Andelplacis"". Lēmums par finansējuma piešķiršanu šiem projektiem tiks pieņemts tuvākajā laikā, un projektu iesniedzējus par finansējuma saņemšanu SFL informēs individuāli.

Projektu konkursā tika pieteikti 145 projekti, no tiem lielākā daļa pieteikumu saņemti no Ilūkstes, Riebiņu, Daugavpils, Kārsavas, Rēzeknes un Preiļu novada.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *