NVA īstenos jaunu atbalsta pasākumu bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Kompleksi atbalsta pasākumi" sāk īstenot jaunu nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem - "Darba vieta jaunietim".

Aktivitātes mērķis ir veicināt, lai jaunieši bezdarbnieki, strādājot pie darba devēja, attīstītu darba iemaņas un prasmes, iegūtu darba pieredzi un kļūtu konkurētspējīgi darba tirgū.

Pasākumā varēs piedalīties jaunieši bezdarbnieki, kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz sešus mēnešus, tēvs vai māte pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un personas ar invaliditāti.

Pieteikties dalībai pasākumā "Darba vieta jaunietim" var jau no šodienas, 13.aprīļa, NVA filiālēs visā Latvijā. Par vēlmi tikt nodarbinātam pasākumā jāpaziņo savā NVA filiālē, jāaizpilda anketa un jāsaņem karjeras konsultanta atzinums par izvēlētās profesijas piemērotību. Viena pasākuma dalībnieka nodarbinātības ilgums būs līdz deviņiem mēnešiem.

Jaunietis bezdarbnieks, strādājot viņam izveidotajā darba vietā, saņems darba samaksu, kas nevarēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu - 200 latiem mēnesī, par kuru darba devējs veiks visas valstī noteiktās nodokļu iemaksas. Līgumu ar darba devēju slēgs NVA, savukārt darba devējs jau attiecīgi tālāk slēgs darba līgumu ar jaunieti.

Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai - 100 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti - 150 latus) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti - 100 latus) pēdējo trīs mēnešu laikā. Lai darba samaksa būtu vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā, darba devējam jaunieša bezdarbnieka darba algai būs jānodrošina arī papildus finansējums.

Aktivitātē "Darba vieta jaunietim" darba devējs varēs saņemt dotāciju 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki. Dotācija darba vadītāja atalgojumam par vienu nodarbināto jaunieti būs viena piektdaļa no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra.

Ir paredzēta arī izmaksu kompensācija darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, ja pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits. Kompensācijas apmērs darba devējam par vienas darba vietas pielāgošanu paredzēts līdz 500 latiem.

Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos.

Pasākumā "Darba vieta jaunietim" 2011.gadā plānots nodarbināt 1050 jauniešus bezdarbniekus. Detalizētāka informācija un pieteikuma formas atrodamas NVA mājaslapas sadaļā "Darba devējiem".


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *