ANO Konvencija par invalīdu tiesībām ir kļuvusi pieejama arī cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti
"Neatkarības dimensijas" ietvaros ir sagatavots ANO Konvencijas paplašinātais skaidrojums vieglajā latviešu valodā, kā arī Konvencijas tulkojums vieglajā krievu valodā.

Nākamais 3-dienu seminārs jauniešiem ar intelektuālo invaliditāti no Latvijas Dienas un Sociālās aprūpes centriem notiks 18.-20.aprīlī, Rīgā, Ventspils ielā, 29.no pl. 9.00-16.00

Turpmāk, veicinot neformālo izglītību Latvijā, pamācītie jaunieši novadīs 14 vietējos seminārus PKL dalībgrupās un Latvijas speciālajās skolās, kā arī diskusijas ar pašvaldības darbiniekiem.

Biedrība "Saule", organizācija cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti, ir dibināta 1995.gadā. Šajā laikā ir izveidojusies izpratne par mērķa grupas vajadzībām un spējām, kā arī nepieciešamību iesaistīt pašus cilvēkus ar intelektuālo invaliditāti lēmumu pieņemšanas procesos.

Biedrība ir veicinājusi Pašaizstāvības kustības Latvijā (PKL) izveidošanos, kura ir Eiropas Pašaizstāvības Platformas biedrs no 2007.g.

Apakšprojekts "Neatkarības dimensijas" ir turpinājums iepriekš realizētiem Latvijas un Starptautiskajiem projektiem kura mērķi ir jauniešu ar intelektuālo invaliditāti iesaistīšana pilsoniskās līdzdalības procesos un kopējā pilsoniskā telpā.

minētajās programmās plānotie sociālie pakalpojumi. Tā, piemēram, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs vēlēsies ieviest noteiktus pakalpojumus Siguldā, tad projekts būs jāizstrādā saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona izstrādāto programmu un tajā plānotajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Plānotajai otrai projektu iesniegumu atlases apakškārtai pieejamais kopējais finansējums ir vairāk kā 5,6 milj. lati. Katram plānošanas reģionam ir noteikts saņemamā finansējuma apjoms jeb kvota, proti, Rīgai - vairāk kā 1,8 milj. latu, Vidzemei - vairāk kā 680 tūkst. latu, Kurzemei - vairāk kā 790 tūkst. latu, Zemgalei - vairāk kā 930 tūkst. latu, bet Latgalei - vairāk kā 1,3 milj. latu. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums būs 100 000 latu, bet tā minimālais finansējums nav ierobežots.

Atgādinām, ka pērn notika atklāta projektu atlases konkursa pirmā apakškārta, kuras rezultātā ESF atbalstu sociālo pakalpojumu īstenošanai saņēma kopumā 38 institūcijas no visas Latvijas.

Aktuālā informācija par ES struktūrfondiem labklājības nozarē un atklātajiem projektu konkursiem pieejama mājas lapā http://sf.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *