Vaivaros būs atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām
Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” tuvojas noslēgumam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētā projekta „Nacionālā daudzfunkcionālā atbalsta centra Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām” īstenošana.

Projekta ietvaros NRC „Vaivari” izveidots Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām, kas nodrošinās veselības, sociālās aprūpes un izglītības kvalitātes uzlabošanu un ļaus realizēt šo bērnu un viņu ģimeņu tiesības uz harmonisku attīstību, integrāciju sabiedrībā un citiem bērniem līdzvērtīgu dzīves kvalitāti. Jaunais centrs būs ne tikai rehabilitācijas institūcija, bet arī vienas pieturas aģentūra, kurā vecāki varēs vienuviet saņemt profesionālu informāciju par bērnam ar īpašām vajadzībām nepieciešamo un iespējami tuvu dzīvesvietai pieejamo veselības aprūpi, rehabilitāciju, sociālo aprūpi un izglītību.

NRC „Vaivari” 5. stāvā veikta renovācija un izveidota Funkcionālās novērtēšanas un terapijas nodaļa un Stacionārā nodaļa, pielāgojot un aprīkojot Bērnu internās rehabilitācijas nodaļas telpas ar funkcionālu bērnu vajadzībām atbilstošu aprīkojumu, mēbelēm un mūsdienīgām iekārtām.

Ar EEZ finansiālo atbalstu projekta ietvaros tika izstrādātas vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai, kas būs instruments agrīnai bērnu funkcionēšanas attīstības traucējumu identifikācijai ģimenes ārstu, pediatru u.c. speciālistu praksē. Vadlīnijas bērna vecākiem, ģimenes ārstam vai pediatram, skolotājiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem u.c. palīdzēs izstrādāt individuālu rehabilitācijas plānu noteiktu bērna attīstības etapu mērķu sasniegšanai – pašaprūpes nodrošināšanai, skolas gaitu uzsākšanai kopā ar vienaudžiem utt.

NRC „Vaivari” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti organizēja speciālistu apmācības reģionos un jaunizveidotajā centrā NRC „Vaivari”. Apmācībās piedalījās vairāk nekā 200 dažādu jomu speciālisti, kuri strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu saskarsmes personām – ģimenes ārsti, ārsti – rehabilitologi, funkcionālie speciālisti, terapeiti, medicīnas māsas, sociālie darbinieki, pedagogi, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī vecāki un citi interesenti.

28. aprīlī notiks Nacionālā daudzfunkcionālā atbalsta centra Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām svinīga atklāšana un projekta noslēguma prezentācija, kurā NRC „Vaivari” un projekta atbildīgie speciālisti stāstīs par projekta ieviešanas gaitu un rezultātiem. Atklāšanā piedalīsies Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvji u.c. projekta īstenošanas partneri un atbalstītāji. Prezentācija būs arī Atvērto durvju diena, kad pasākuma dalībnieki varēs iepazīties ar jaunizveidoto centru un Bērnu internās rehabilitācijas programmu, speciālistiem un viņu darbu.

Projekta partneri ir Veselības ministrija, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība un Rīgas Stradiņa universitāte. Kopējais projekta īstenošanas budžets – 764 699,00 EUR, t.sk. 85% EEZ finansējums – 649 995,00 EUR un 15% NRC „Vaivari” un Veselības ministrijas līdzfinansējums – 114 705,00 EUR.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *