Skrundā notiks Taku orientēšanās sacensības
Pirmās šīs sezonas Taku orientēšanās (Taku-O) sacensības notiks 9. un 10. aprīlī Skrundā.

Rīkotāji.


Sacensības rīko LOF Taku – O komisija, sadarbībā ar OK – Saldus, OK-Liedags un sacensību labvēļiem.

Pieteikumi.


PE grupas dalībniekiem:
Norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un klubu iesūtāmi līdz 7. aprīlim pa e-pastu: orient@navigator.lv
vai pa telefoniem:
29928638
PB un AE grupas dalībnieki piesakās sacensību vietā, iegādājoties īpašu kontrolkartiņu. Tomēr vēlams līdz 8. aprīlim pa e-pastu vai telefoniski informēt par iespējamo dalībnieku skaitu, lai zinātu cik kartes ir jāsagatavo.

 

Programma

Sestdien 9. aprīlis

pie Skrundas vidusskolas

Taku – O sacensības  īsajā distancē. –  (Taku-O LK un LPK’2011 pirmais ieskaites starts)

Līdz pl 1730       dalībnieku ierašanās un reģistrācija;

pl 1800 starts.

Centrā (precīzāka informācija būs dienas sacensību vietā pie Skrundas  vidusskolas)

Taku – O sacensību seriāla „Mēnesnīcas taka ‘2011”  diennakts tumšajā laikā. (Pirmā posma ieskaites sacensības)

(Netiek vērtētas Taku - O LK un LPK’2011 kopvērtējumā).

pl 2100 starts rindas kārtībā (t.i. pēc „Magnēta” sistēmas). Starta brigāde strādās līdz pl 2200

UZMANĪBU!!! NEAIZMIRSTI PAŅEMT LĪDZI LUKTURĪTI!!!

Svētdien 10. aprīlis

Centrā (precīzāka informācija būs dienas sacensību vietā pie Skrundas  vidusskolas)

Taku – O sacensības  garajā distancē. –  (Taku-O LK un LPK’2011 otrais ieskaites starts)

Starts no pl 1100 - 1300

Starta kārtība dienas sacensībās:

Paralimpiskās „Elites” (PE) grupas dalībnieki startē pēc protokola.

Paralimpiskās IESĀCĒJU  (PB) un Atklātās (AE) grupas dalībnieki startē rindas kārtībā (t.i. pēc „Magnēta” sistēmas), bet pēc pēdējā PE grupas dalībnieka starta.

Starta intervāls 1 minūte.

 

Dalībnieku grupas

Sacensībās var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs un viesi no citām valstīm.

Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma

Dalībnieku grupas:

Paralimpiskā  „ELITE” grupa (PE) - Latvijas izlases kandidāti un pārējie dalībniekiem, kuriem orientēšanās sporta pieredze ir viens un vairāk gadu un citu valstu dalībnieki;

Paralimpiskā  „IESĀCĒJU” grupa (PB) – iesācēji tikai no Latvijas klubiem (kolektīviem);

Atklātā grupa (AE) – jebkurš kas neatbilst paralimpiskajai grupai un ir interese par Taku – O sacensībām.

Piezīme:

Par Paralimpiskajiem dalībniekiem tiek uzskatīti cilvēki, kuriem dažādas invaliditātes dēļ (t.sk. arī ar ārēji neredzamām pazīmēm), pārvietošanās notiek  ar fizisko piepūli vai lietojot pārvietošanās palīglīdzekļus (braucāmkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalstu u.c.) un to ir apstiprinājuši, sekretariātā uzrādot ģimenes ārsta izziņu, bet Latvijas izlases kandidāti un citu valstu dalībnieki Starptautiskās orientēšanās federācijas apstiprināto medicīnisko sertifikātu.

6) Paralimpiskās komandas

Latvijas klubu (kolektīvu) komandas veido ne mazāk, kā divi Paralimpiskie dalībnieki.

7) Distances

Dienas sacensībām


Distances Nr

Klasifikācija

Startējošās grupas

1.

Iesācēju

PB (Tikai no Latvijas klubiem (kolektīviem))

2.

Lietpratēju

PE un AE

Nakts sacensībās visām grupām būs viena distance, bet rezultāti tiks vērtēti katrai grupai atsevišķi.

 

 Vērtēšana

Individuāli dalībnieku rezultātus, katrā distancē (abās dienas un nakts sacensībās) atsevišķi vērtēs, vadoties pēc Starptautiskajiem un Latvijas Taku –O , spēkā esošajiem sacensību noteikumiem. Abu dienas sacensību rezultāti tiks summēti;

Komandu vērtējumā rezultātu noteiks summējot no komandas divu labāko Paralimpisko dalībnieku, divu distanču kopvērtējuma rezultātus.

9) Apbalvošana

Individuāli, katrā grupā,  apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus atsevišķi Taku – O un TempO sacensībās.

Latvijas klubu (kolektīvu) Paralimpiskās komandas apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējas.

10) Pieteikumi

PE  grupas dalībniekiem:

Norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un klubu iesūtāmi līdz 7. aprīlim pa e-pastu: orient@navigator.lv

vai pa telefoniem:

29928638

PB un AE grupas dalībnieki piesakās sacensību vietā, iegādājoties īpašu kontrolkartiņu. Tomēr vēlams līdz 8. aprīlim pa e-pastu vai telefoniski informēt par iespējamo dalībnieku skaitu, lai zinātu cik kartes ir jāsagatavo.

 

Finanses

Dalības maksa:

Paralimpiskajai „IESĀCĒJU” (PB) grupai 50 santīmi par katru startu

Pārējām grupām:

 ja startē tikai Taku-O disciplīnā

1993. g.dz. un jaunākiem 2,00 LVL par visiem 3 startiem

1992. g.dz. un vecākiem 5,00 LVL par visiem 3 startiem

ja startē tikai Taku-O disciplīnā un tikai vienu vai tikai divas reizes

1993. g.dz. un jaunākiem 1,00 LVL par katru startu

1992. g.dz. un vecākiem 2,00 LVL par katru startu

Samaksa skaidrā naudā tiek veikta sacensību dienā reģistrējoties sekretariātā.

Par samaksas iespējām uz pārskaitījumu un ja ir vajadzīgs rēķins, jāzvana Jānim Gaidelim 28885241

Atklātās grupas dalībniekiem, kuri vienlaicīgi ir arī KURZEMES PAVASARIS O’skrējiena dalībnieki un reģistrējoties Taku – O sacensībās uzrāda O’skrējiena sacensību dalībnieka numuru, dalības maksai ir atlaides:

1993. g.dz. un jaunākiem 0,50 LVL  par katru startu

1992. g.dz. un vecākiem 1,00 LVL par katru startu

Samaksa veicama starta vietā reģistrējoties

 

Dalībnieku uzņemšana

Nakšņošanas iespējas

Paralimpisko grupu  dalībniekiem precīza informācija būs zināma 6. aprīļa vakarā.

Interesentiem informāciju ir pieprasīt pa e-pastu orient@navigator.lv vai arī 6. aprīļī pēc pl 1800 zvanīt Jānim Bergam 29928638

Pārējo grupu dalībnieki informāciju par nakšņošanas iespējām var iegūt O’skrējiena sacensību „KURZEMES PAVASARIS’2011” nolikumā

http://www.pavasaris.lv/lv/nolikums


Komentāri
bnbnnbghgf
2011-09-10 17:01:48
hhkjhkj
Vārds: *
Komentārs: *