Prezentēs vadlīnijas bērnu funkcionēšanas attīstības traucējumu identifikācijai
Šā gada 8.aprīlī no plkst.9:00 līdz 16:00 Rīgas Stradiņa universitātes Aulā, Dzirciema ielā 16 norisināsies Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības (LRPOA) un Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC "Vaivari") rīkotā konference "Agrīna bērnu rehabilitācijas organizēšana un individuālie rehabilitācijas plāni bērniem un pieaugušajiem prognozējamas invaliditātes gadījumā", kurā piedalīsies ārsti - rehabilitologi, ģimenes ārsti, pediatri, rehabilitācijas speciālisti u.c.

Tajā uzstāsies arī NRC "Vaivari" Bērnu internās rehabilitācijas programmas vadītāja, ārste - rehabilitoloģe Iveta Alaine, vecākā medicīnas māsa Iveta Kokle-Narbuta un NRC "Vaivari" īstenotā projekta "Nacionālā daudzfunkcionālā atbalsta centra Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām" vadītāja Inga Šķendere-Drēģere, lai prezentētu šī projekta ietvaros topošās vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai.

Projekta "Nacionālā daudzfunkcionālā atbalsta centra Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām" ietvaros topošās vadlīnijas paredzētas kā instruments agrīnai (ap gadu, sešiem līdz 18 mēnešiem) bērnu funkcionēšanas attīstības traucējumu identifikācijai ģimenes ārstu, pediatru u.c. speciālistu praksē. Vadlīnijas bērna vecākiem, ģimenes ārstam vai pediatram, skolotājiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem u.c. palīdzēs izstrādāt individuālu rehabilitācijas plānu noteiktu bērna attīstības etapu mērķu sasniegšanai - pašaprūpes nodrošināšanai, skolas gaitu uzsākšanai kopā ar vienaudžiem utt.

NRC "Vaivari" tiek īstenots EEZ finanšu instrumenta finansēts projekts, kura ietvaros top daudzfunkcionāls atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām, kas nodrošinās bērnu ar īpašām vajadzībām veselības, sociālās aprūpes un izglītības kvalitātes uzlabošanu un ļaus realizēt šo bērnu un viņu ģimeņu tiesības uz harmonisku attīstību, integrāciju sabiedrībā un citiem bērniem līdzvērtīgu dzīves kvalitāti. Jaunais centrs būs ne tikai rehabilitācijas institūcija, bet arī vienas pieturas aģentūra, kurā vecāki varēs vienuviet saņemt profesionālu informāciju par bērnam ar īpašām vajadzībām nepieciešamo un iespējami tuvu dzīvesvietai pieejamo veselības aprūpi, rehabilitāciju, sociālo aprūpi un izglītību.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *