Jelgavā pilotprojektā sniedz atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde sadarbībā ar Labklājības ministriju aizsākusi pilotprojektu, sniedzot atbalstu desmit bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta laikā ekspertu komanda jau izvērtējusi tajā iesaistīto funkcionālos traucējumus un kopā ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem izveidojusi atbalsta plānu, atbilstoši kuram tiks sniegtas psihologa konsultācijas, atelpas brīža pakalpojums, asistenta pakalpojums, fizioterapeita nodarbības, logopēds, Montesori nodarbības un deju mūzikas terapija.

Projektā iesaistītas desmit Jelgavas ģimenes un, ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, katram bērnam tiek nodrošināts iespējami efektīvākais atbalsts un pakalpojumi funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai, skaidroja pārvaldē.

Jelgava līdz ar desmit citām pašvaldībām Eiropas Savienības projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" pilotprojektā, kuru īsteno Labklājības ministrija, iesaistījās pagājušā gada 1.septembrī. Projekta mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada augusta beigām.

Kā liecina precizētais Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets, minētā projekta realizācijai pašvaldība šobrīd ieguldījusi aptuveni 30 000 eiro.