Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju sēdes 8. un 9. janvārī
Informācija par Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju sēdēs izskatāmajiem jautājumiem:

Sociālo un darba lietu komisija

8.janvāris 10:00

1. Likumprojekts Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” ( 29/Lp13, 1.las.)

2. Par iespējamiem grozījumiem Veselības aprūpes finansēšanas likumā (par atsevišķu pakalpojumu saņēmēju grupu iekļaušanu, u.c.)

3. Dažādi. Uzaicināti: Satiksmes ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, Veselības ministrijas, Latvijas Ārstu biedrības, Slimnīcu biedrības pārstāvji

9.janvāris 10:00

1. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu deinstitucionalizācijas kontekstā. Uzaicināti: Labklājības ministrijas, Bāriņtiesu asociācijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesībsarga pārstāvji

2. Par darba laika organizēšanu un virsstundu apmaksu universitātes slimnīcās. Uzaicināti: Universitātes slimnīcu, Veselības ministrijas, Latvijas Ārstu biedrības, Slimnīcu biedrības pārstāvji

Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija

8.janvāris 13:00

Ziemas sesijas darba plānošana.

Plašāku informāciju par citu komisiju sēdēm varat sameklēt te:

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/ComissionsList?readform