Deinstitucionalizācijas projektā Aizkraukles novadā plāno ieguldīt 279 976 eiro
Saskaņā ar domes lēmumu, Aizkrauklē plānots izveidot grupu dzīvokļus un dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tāpat šai mērķa grupai paredzētas arī specializētās darbnīcas. Tāpat pilsētā ieplānota dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide.
Projekta indikatīvās kopējās izmaksas ir 279 976 eiro. Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 237 980 eiro, valsts budžeta dotācija sasniegs 1575 eiro, bet pašvaldības līdzekļi - 40 421 eiro. Nauda ieceres realizēšanai tiks paredzēta pašvaldības 2019. un 2020.gada budžetā.

Projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Aizkraukles novadā" mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība novadā.