Satversmes tiesa nolēmusi - pienākas pabalsts
Likuma normas, kas nosaka personas ar invaliditāti tiesības uz speciāli pielāgotu vieglo automobili un pabalsta saņemšanu transporta izdevumu kompensācijai, neatbilst Satversmei, nolēmusi Satversmes tiesa.
Lietā tika apstrīdētas Valsts sociālo pabalstu likuma un Ministru kabineta noteikumu normas. Lietu ierosināja pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma, jo tiesā vērsās persona, kuras bērnam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem atteikts piešķirt pabalstu. Bet, ņemot vērā bērna veselības stāvokli, lai pārvietotos, nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Lai neradītu stresa situācijas un nodrošinātu drošu vidi, bērns uz skolu un citur tiek vests ar personisko transportu, taču pabalsts atteikts, jo šāda invaliditāte «nav sarakstā». Tiesa šo normu uzskatīja par diskriminējošu, un tagad tā ir atcelta.

INGA PAPARDE

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

https://nra.lv/latvija/267977-satversmes-tiesa-nolemusi-pienakas-pabalsts.htm