Invaliditātes noteikšana bērniem – jauns skatījums
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Eiropas Sociālā fonda projekts "Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide" (Nr.9.1.4.3/16/I/001) aicina ikvienu interesentu uz informatīvo pasākumu, kuras mērķis ir iepazīstināt invaliditātes ekspertīzes procesā iesaistītās interešu grupas ar jaunu pieeju invaliditātes noteikšanā bērniem.
Informatīvajā pasākumā būs iespēja uzzināt par jauniem izaicinājumiem un iespējām invaliditātes noteikšanā bērniem, uzklausīt citu valstu pieredzi un iepazīties ar funkcionēšanas  ierobežojumu novērtēšanu bērniem no rehabilitologa aspekta.

Informatīvā pasākuma darbs tiks organizēts latviešu un krievu valodā, nodrošinot sinhrono tulkošanu no latviešu uz krievu valodu un no krievu uz latviešu valodu

Informatīvā pasākuma dalībniekiem ir iespēja novietot automašīnu viesnīcas autostāvvietā. Lai izmantotu autostāvvietu, katram autovadītājam, iebraucot stāvvietā ir jāpaņem biļete/kvīts no automāta un tā jāsaglabā līdz pasākuma beigām. Pēc pasākuma beigām katrs autovadītājs dodas uz 1.stāva klientu apkalpošanas centru

Norises laiks: 2018.gada 29. novembris

Norises vieta: Viesnīca "Riga Islande Hotel" 1.stāvā konferenču zālē B+C

Dalības maksa: BEZ MAKSAS

Reģistrācija: Informatīvā pasākuma dienā notiks viesnīcas 1.stāva foajē (pie konferenču zāles ieejas)

Pieteikšanās: līdz 23. novembrim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, iestādes nosaukumu, kuru pārstāv, uz e-pastu: KONF2018@vdeavk.gov.lv

Kontaktpersona: Ilona Tīrule Telefons:, tālr. +37126538664, e-pasts: KONF2018@vdeavk.gov.lv

 

Programma:

10.30. – 11.00 Reģistrēšanās pasākumam, rīta kafija, tēja, ūdens

Pasākuma vadītājs Oskars Priede

11.00 Juris Gaiķis – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājs

11.05 Jauna pieeja invaliditātes noteikšanā bērniem Dace Baraka – Eiropas Sociālā fonda projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” vadītāja Sandra Ausekle – Eiropas Sociālā fonda projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” ārsts eksperts

11.40 Vai mums jāmaina izpratne par invaliditāti? Ko un kāpēc vērtēt? Elīna Celmiņa – Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore

11.55 Funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšana bērniem Signe Tomsone – asoc.profesore, Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes dekāne

12.10 Aktualitātes veselības traucējumu noteikšanā bērniem Lietuvā Jurate Braziuliene – Lietuvas Invaliditātes un darbspēju noteikšanas dienesta speciāliste

12.30 Kafija, tēja, ūdens, uzkodas ESF projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr.9.1.4.3/16/I/001

13.10. Par bērnu invaliditāti Baltkrievijas Republikā Kopitok Anna Vladimirovna – medicīnas zinātņu kandidāte, docente, Valsts veselības organizācijas “Republikāniskais zinātniski praktiskais medicīniskās ekspertīzes un rehabilitācijas centrs” (ГУ “Республиканский научнопрактический центр медицинской экспертизы и реабилитации”) organizatoriskā un metodiskā darba direktora vietniece

13.20. Kritēriji invaliditātes noteikšanai bērniem Baltkrievijas Republikā Goļikova Viktorija Valentinovna - medicīnas zinātņu kandidāte, Valsts veselības organizācijas “Republikāniskais zinātniski praktiskais medicīniskās ekspertīzes un rehabilitācijas centrs” (ГУ “Республиканский научнопрактический центр медицинской экспертизы и реабилитации”) bērnu medicīniskās apskates un rehabilitācijas laboratorijas vadītāja

13.35 Profesionālās piemērotības noteikšana un profesionālās rehabilitācijas iespējas jauniešiem

Andra Dietlava – Sociālās integrācijas valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta “Personas ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vadītāja

13.50 Jautājumi, pārdomas…