Vecāki, kuriem ir bērni ar smagām diagnozēm, vēlas panākt izmaiņas
Iniciatīvu lapā manabalss.lv tiek vākti iedzīvotāju paraksti likuma izmaiņām, lai panāktu garākas darbnespējas lapas vecākiem, kuru bērnam ir smagas diagnozes.
Iniciatīvas autori norāda, ka vecāki, kuru bērnus piemeklē slimība, pašlaik līdz bērna 14 gadu vecumam var saņemt darbnespējas lapu 21 dienas garumā, pēc 14 gadu vecuma - nevar vispār. Diemžēl ne visas slimības var izārstēt triju nedēļu laikā - smagas diagnozes (piemēram, onkoloģiskas slimības, traumas, invaliditāte) gadījumā ārstēšana un rehabilitācija, kam nepieciešama vecāku klātbūtne, var ilgt daudzus mēnešus, un bērniem vecāku atbalsts var būt nepieciešams arī pēc 14 gadu vecuma. Tagad, lai rūpētos par savu slimo atvasi, vecāki ir spiesti ņemt bezalgas atvaļinājumus, pamest darbu un zaudēt ienākumus. To var mainīt, koriģējot noteikumus un izveidojot diagnožu sarakstu, kas bērna slimības gadījumā ļaus vecākiem saņemt darbnespējas pabalstu ilgāk un arī pēc bērna 14 gadu vecuma sasniegšanas, kā tas ir, piemēram, Lietuvā. Iniciatīvas autori piedāvā izveidot diagnožu sarakstu, kurā uzskaitītas ilgstoši ārstējamas slimības, un pagarināt darba nespējas lapas termiņu līdz 354 dienām līdzšinējās 21 dienas vietā. Otrkārt, palielināt bērnu (pacientu) vecumu līdz 18 gadiem, kuru smago diagnožu dēļ viens no vecākiem atrodas bērnam līdzās visas terapijas un rehabilitācijas laikā, par kuru tiek piešķirta un apmaksāta darba nespējas lapa, līdzšinējo 14 gadu vecuma ierobežojuma vietā. Vecāki aicina ieviest apmaksātu darba nespējas lapu arī tiem vecākiem, kuri ir spiesti ārstēt bērnu ārpus Latvijas (ar apstiprinātu S2 veidlapu) ilgāk par 21 dienu.

INGA PAPARDE

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

https://nra.lv/veseliba/261795-vecaki-kuriem-ir-berni-ar-smagam-diagnozem-velas-panakt-izmainas.htm