Cilvēki ar invaliditāti var strādāt visdažādākajās profesijās
Lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra arī šoruden rīkoja akciju Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos.
296 cilvēki ar invaliditāti viesojās uzņēmumos un iestādēs, lai iepazītu darba vidi, darba procesu, darba kolektīvu, iespējamo profesiju un darba pienākumus, apliecinot savas profesionālās spējas un prasmes. Akcijā iesaistījās ne tikai reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti, bet arī 29 cilvēki ar invaliditāti, kuri nav uzskaitē, bet kuriem bija vēlme kļūt par akcijas dalībniekiem un doties uz tikšanos ar darba devējiem darba vidē.

Savu uzņēmumu un iestāžu durvis cilvēkiem ar invaliditāti bija atvēruši 65 darba devēji - 52 komersanti un 13 biedrības. Darba devēji piedāvāja iespēju darba vidē izmēģināt savas prasmes vairāk nekā 64 profesijās, to vidū tādos arodos kā, piemēram, aprūpētājs, asistents personām ar invaliditāti, automobiļa vadītājs, biroja administrators, celtnieks, datu ievades operators, dežurants, dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists, fizioterapeits, galdnieks, grāmatvedis, iesaiņotājs, interešu pulciņa audzinātājs, IT drošības speciālists, kasieris, klientu apkalpošanas speciālists, konditora palīgs, laukstrādnieks, mazgātājs, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, pavārs, pavāra palīgs, pārdevēja palīgs, piegriezējs, programmēšanas inženieris, programmētājs, projektu asistents, sētnieks, sistēmanalītiķis, skolotāja palīgs, šuvējs, tirdzniecības zāles darbinieks, zivju apstrādātājs un citas. Jau akcijas laikā astoņi darba meklētāji ar invaliditāti uzsāka darba attiecības. 26 darba devēji, piedaloties akcijā, izrādījuši interesi par iespējām nodarbināt darba ņēmējus ar invaliditāti, izveidojot subsidētās darba vietas.

«Mēs esam sava veida tilts, kas savieno darba meklētājus ar darba devējiem. Mūsu pieredze liecina, ka cilvēki ar dažādiem invaliditātes veidiem sekmīgi strādā visdažādākajās profesionālās darbības jomās. Ja darbs ir piemērots, darbinieks ar invaliditāti spēj veikt tos pašus profesionālos pienākumus, ko veic citi darbinieki, kuriem nav veselības traucējumu. Darba meklētāji ar invaliditāti ir nozīmīga darbaspēka rezerve,» saka Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone.

INGA PAPARDE

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

https://nra.lv/ekonomika/latvija/261793-cilveki-ar-invaliditati-var-stradat-visdazadakajas-profesijas.htm


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *