Sociālā uzņēmuma mērķis ir radīt sociālo ietekmi nevis peļņu
Sociālais uzņēmums vēl lielai daļai Latvijas sabiedrības ir pavisam jauns termins. Labklājības ministrija skaidro, ka atbilstoši vispārpieņemtai starptautiskajai praksei sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm.
Tas darbojas tirgū, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus saimnieciskā veidā, kā arī izmanto peļņu sociālo mērķu sasniegšanai, un tam raksturīga atbildība pret vidi. Sociālā uzņēmuma jēdziens attīstās, jo mainās sabiedrība un tās sociālās problēmas. Sociālie uzņēmumi vairs nav tikai darba integrācijas uzņēmumi vai tādi, kas rada darba vietas īpašām personu grupām. Mūsdienās par sociālajiem uzņēmumiem tiek uzskatīti tādi, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, un to darbības spektrs un risināmo problēmu loks ir daudzveidīgs. Sociālam uzņēmumam ir vairākas pazīmes, piemēram, tam ir vēlme risināt sociālu problēmu, izmantojot biznesa metodes, vai arī - tam jādemonstrē izmērāma pozitīva sociāla ietekme, un tas tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā.

Labklājības ministrijā stāsta, ka sociālie uzņēmumi darbojas dažādās jomās - ir valstis, kur sociālā uzņēmējdarbība saistīta tikai ar darba integrāciju, taču ir valstis, kur sociālie uzņēmumi var darboties gandrīz ikvienā darbības jomā, kur risināmas sabiedrībai būtiskas problēmas. Sociālā uzņēmējdarbība piedāvā jaunu pieeju sabiedrības problēmu risināšanai, kas nereti var būt efektīvāka un ilgtspējīgāka par pastāvošajiem risinājumiem un spēj sniegt labumu sabiedrībai kopumā. Pēc Labklājības ministrijas datiem, pašlaik sociālā uzņēmuma statuss ir piešķirts 39 uzņēmumiem. Izpētot reģistrēto sociālo uzņēmumu darbības jomas, jāsecina, ka tās ir ļoti dažādas - papīra ražošana, ēdināšana, tekstilizstrādājumu gatavošana, aprūpe un citas. Kopš šā gada 1. aprīļa ir spēkā arī Sociālā uzņēmuma likums, kas noteica, ka biedrības var dibināt uzņēmumus (SIA). Šie uzņēmumi var arī pretendēt uz atbalsta finansējumu no programmas Altum.

INGA PAPARDE

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

https://nra.lv/latvija/261801-sociala-uznemuma-merkis-ir-radit-socialo-ietekmi-nevis-pelnu.htm