ATBALSTA PLECS: NRA 25. oktobrī
Īsumā par aktuālāko
LABS IETAUPĪJUMS

Rīgas pašvaldībā samazinājies trūcīgo un maznodrošinātu personu skaits, tāpēc sociālo pabalstu jomā Rīgas domes Labklājības departaments ieekonomējis 1,78 miljonus eiro, kas tiks novirzīti sociālās aprūpes pakalpojumiem, piemēram, aprūpei mājās un invalīdu transporta nodrošināšanai. Veicot līdzekļu pārdali, 247 858 eiro atvēlēs arī trīs pašvaldībā esošo pansionātu uzturēšanai un labiekārtošanai, bet Rīgas patversmei - 53 239 eiro.

PĀRDALA NAUDU

Pārdalot ietaupīto finansējumu labklājības jomā, konkrēti valsts sociālo pabalstu programmā, papildu nauda ar valdības lēmumu tiks piešķirta dažādām citām sociālām programmām, tostarp rindas samazināšanai pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (370 488 eiro) un valsts sociālās aprūpes centru darba uzlabošanai un remontiem, kā arī ugunsdrošības pasākumiem.

IESPĒJA JAUNIEŠIEM

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē konferenci Starptautiskā dimensija jauniešu ar veselības problēmām dzīvē mūsdienās, lai radītu izpratni, parādītu iespējas un veicinātu uzdrīkstēšanos jauniešiem iesaistīties ES programmās. Piedalīties konferencē primāri tiek aicināti jaunieši ar veselības problēmām/invaliditāti, kā arī viņu atbalsta personas. Anketa meklējama tīmeklī.

GARAS RINDAS

Latvijā 37% iedzīvotāju regulāri veic ieteicamās veselības pārbaudes, liecina Mana aptieka&Apotheka Veselības indekss. Lauku apvidos dzīvojošo vidū regulāri veselību pārbauda 35%, rīdzinieku - 40%. Pārbaužu biežumu ietekmē arī ienākumi - aktīvāk uz pārbaudēm dodas iedzīvotāji ar augstiem ienākumiem, retāk - iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. Lielākais šķērslis pacientiem ir rindas, īpaši apgrūtinoša šī situācija ir laukos, jo ārstniecības iestāde ne vienmēr ir tuvu dzīvesvietai.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

https://nra.lv/veseliba/261792-atbalsta-plecs-isuma-par-aktualako.htm