Asistenta pakalpojums cilvēkam ar invaliditāti pagaidām nesasniedz mērķu
Cilvēkiem ar smagu invaliditāti paredzēts asistents, kurš palīdz nokļūt vietā, kurā viņi strādā, mācās vai saņem kādus pakalpojumus. Katru gadu asistentu pieprasa arvien vairāk cilvēku. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka šādam atbalstam sākotnēji noteiktie mērķi tomēr nav sasniegti. Tēma ir sensitīva, ģimenes nereti to saprot kā papildu finansiālo atspaidu, lai gan valsts šādu pakalpojumu ieviesa un par to maksā, lai asistents palīdzētu cilvēkam ar invaliditāti būt vairāk sabiedrībā un vienlaikus noņemtu daļu rūpju no ģimenes pleciem.
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēdē par Valsts kontroles secinājumiem un ierosinājumiem pēc asistenta pakalpojumu nodrošināšanas likumības un efektivitātes revīzijas viedokļi bija dažādi.

Invaliditātes likumā ir noteikts mērķis novērst vai mazināt invaliditātes sekas un sniegta  asistenta pakalpojuma definīcija - tā ir fiziska persona, kas sniedz atbalstu personai ar smagas vai ļoti smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona tās invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, piemēram,  nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus un ir saskarsmē ar citām personām. Personai ar redzes invaliditāti asistents palīdz apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmu.

Invaliditātes likums paredz trīs asistenta pakalpojuma veidus:

·         personām ar I grupas redzes invaliditāti - no 2011. gada ir pieejams pabalsts asistenta pakalpojuma izmantošanai līdz 10 stundām nedēļā;

·         asistenta pakalpojums pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai izglītības iestādē - ieviests 2012. gada septembrī;

·         asistenta pakalpojums pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā - ieviests 2013. gadā.

Valsts kontroles (VK) padomes locekle Inga Vārava informēja, ka revīzijā vērtēts, vai ir sasniegti Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie attīstības plānošanas dokumentos noteiktie asistenta pakalpojuma ieviešanas mērķi. Proti, vai pakalpojums veicina invalīdu integrāciju sabiedrībā, virzību uz neatkarīgu dzīvi, kā arī atslogo ģimenes locekļus un veicina to iesaisti darba tirgū.

Revīzijā analizēta informācija no visām pašvaldībām, 64 izglītības iestādēm,  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK), Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta. Par iespējami labāko pakalpojumu modeli, lai tas atbilstu invalīdu vajadzībām, revīzijā ir eksperta - Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" – viedoklis.  Revīzijas aptaujā piedalījās vairāk nekā 1600 respondentu – cilvēki ar invaliditāti un viņu asistenti.

Secinājumi: atstumtība nav mazināta

VK secinājusi, ka pakalpojuma mērķi – mazināt invalīdu sociālās atstumtības risku, veicināt integrāciju sabiedrībā – drīzāk ir deklaratīvi, taču LM plānošanas dokumentos nav citu rādītāju, pēc kuriem būtu iespējams novērtēt ministrijas īstenoto aktivitāšu efektivitāti. Savukārt mērķis – atslogot ģimenes locekļus – netiek sasniegts vispār, par ko liecina arī revīzijā konstatētais, ka 76% gadījumu asistenta pakalpojuma sniedzēji ir ģimenes locekļi.

Pakalpojumu saņēmēju skaits trīs gadu laikā palielinājās četras reizes – no 3000 līdz 11 000. Bet finansējuma apjoms pieaudzis no sākotnēji plānotajiem 3,8 miljoniem līdz 16,7 miljoniem eiro.

Visu Lidijas Dārziņas rakstu lasiet šeit:

http://m.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/278161-asistenta-pakalpojums-cilvekam-ar-invaliditati-pagaidam-nesasniedz-merkus/


Komentāri
lasītāja
2018-04-17 13:06:13
ļoti žēl, ka šis pakalpojums pieejams tikai pirmās grupas invalīdiem un pirmās grupas redzes invalīdiem..man, piemēram otrās grupas invalīdam ar kustību traucējumiem un jākārto arī redzes grupu papildus, nav iespējams šādu pakalpojumu saņemt...
invalids
2018-04-18 04:53:21
Ir jagriezas pasvaldiba un tur ir variacijas par dazadu asistenta paklpojumu sanemsanu, vajag runat ar socdienestu, un pedeja laika si institucija ir sapratusi, ka vinai jadarbojas individa intreses. Protams, tas atkarigs no pasvaldibas un ari no sociala darbinieka...
janekones0@gmail.com
2018-04-24 15:29:15
janekones0@gmail.com Sveiki, jauki tikties ar tevi, mans vārds ir. Miss Jane Kones es redzēju tavu profilu vietnē http://www.apeirons.lv Man vajag labu draudzību, esmu romantiska meitene un meklēju mīlestību un laulību Jūs varat sazināties ar mani pa e-pastu janekones0@gmail.com gaidot manu atbildi, lai sniegtu jums savu attēlu un pastāstīt vairāk par mani labi skūpsts janekones0@gmail.com janekones0@gmail.com Hello, nice to meet you, My name is. Miss Jane Kones i saw your profile at http://www.apeirons.lv i need a good friendship i am a romantic girl and looking for love and marriage ok You can contact me through my email janekones0@gmail.com waiting for your reply for me to give you my picture and tell you more about me ok kiss
2 lasītāja
2018-04-24 15:44:10
"Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt: pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību"
Rudīte.
2018-05-03 16:29:52
es nevaru saprast, kā visu laiku var jaukt divas dažādas lietas! aprūpi un pavadoni! mums cilvēkiem ar redzes invaliditāti, nav asistenta, mums pēc visiem papīriem skaitās pavadonis, kas mūs pavada no punkta ā, līdz punktam b. nevienā darbavietā, ne aukstskolā nesēž blakus! mēs mācamies paši un kontaktējamies ar saviem kolēģiem. šī nepareizā runāšana un nepareizā informācija bieži jauts galvu darba devējam un aukstskolās. es pati tam esmu izgājusi cauri, un uzskatu, ka mācoties, vai strādājot nav vajadzīgs cita persona!
sun loans
2018-06-08 09:18:06
Laba diena kungs / kundze Mans vārds ir Tom Walter, es strādāju ar Sun Loan Company bāze Apvienotajā Amerikā. Mēs piedāvājam aizdevumus privātpersonām, kurām vajadzīga finansiāla palīdzība dažādiem mērķiem, finansējums tiek nodrošināts ar atmaksas plānu no 1 līdz 25 gadiem ar procentu likmi 2%. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jūs interesē mūsu serviss: sunloans.ltd@gmail.com Tīmekļa vietne: www.sunloan.com tālrunis: +1-845-600-7975 Sagaidot jūsu atbildi, Tom Walter.
Vārds: *
Komentārs: *