ST ierosināta lieta par normām, kas nosaka personas ar invaliditāti tiesības uz speciāli pielāgotu vieglo automobili
Satversmes tiesa (ST) februārī ierosinājusi lietu par normām, kas nosaka personas ar invaliditāti tiesības uz speciāli pielāgotu vieglo automobili un pabalsta saņemšanu transporta izdevumu kompensācijai.
Lietā tiek apstrīdēta "Valsts sociālo pabalstu likuma" 12.panta pirmās daļas un Ministru kabineta "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību" 9.panta atbilstība Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam.

Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Tās tiesvedībā ir administratīvā lieta, kurā pieteicējs lūdz izdot administratīvo aktu jeb atzinumu, ar kuru viņam tiktu noteiktas tiesības uz speciāli pielāgotu vieglo automobili un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai. Administratīvajā procesā iestādē šā administratīvā akta izdošana pieteicējam atteikta, balstoties uz apstrīdēto noteikumu normām.

Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam, jo tās paredz atzinuma izsniegšanu un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršanu vienīgi tādām personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi.

Administratīvās rajona tiesas ieskatā, personas, kuras, tāpat kā pieteicējs administratīvajā lietā, nevar izmantot sabiedrisko transportu garīgās veselības traucējumu dēļ, atrodas salīdzināmā situācijā ar personām, kuras to nevar izmantot kustību traucējumu dēļ. Tādējādi ar apstrīdētajām normām valsts esot bez objektīva un saprātīga pamatojuma pieļāvusi atšķirīgu attieksmi pret personām ar garīgās veselības traucējumiem, kā arī neesot pienācīgi veikusi pasākumus, lai nodrošinātu šo personu iespēju īstenot to sociālās tiesības.

Lietas sagatavošanas termiņš ir šī gada 12.jūlijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.


Komentāri
janekones0@gmail.com
2018-04-24 15:28:17
janekones0@gmail.com Sveiki, jauki tikties ar tevi, mans vārds ir. Miss Jane Kones es redzēju tavu profilu vietnē http://www.apeirons.lv Man vajag labu draudzību, esmu romantiska meitene un meklēju mīlestību un laulību Jūs varat sazināties ar mani pa e-pastu janekones0@gmail.com gaidot manu atbildi, lai sniegtu jums savu attēlu un pastāstīt vairāk par mani labi skūpsts janekones0@gmail.com janekones0@gmail.com Hello, nice to meet you, My name is. Miss Jane Kones i saw your profile at http://www.apeirons.lv i need a good friendship i am a romantic girl and looking for love and marriage ok You can contact me through my email janekones0@gmail.com waiting for your reply for me to give you my picture and tell you more about me ok kiss
sun loans
2018-06-08 09:08:47
Laba diena kungs / kundze Mans vārds ir Tom Walter, es strādāju ar Sun Loan Company bāze Apvienotajā Amerikā. Mēs piedāvājam aizdevumus privātpersonām, kurām vajadzīga finansiāla palīdzība dažādiem mērķiem, finansējums tiek nodrošināts ar atmaksas plānu no 1 līdz 25 gadiem ar procentu likmi 2%. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jūs interesē mūsu serviss: sunloans.ltd@gmail.com Tīmekļa vietne: www.sunloan.com tālrunis: +1-845-600-7975 Sagaidot jūsu atbildi, Tom Walter.
Vārds: *
Komentārs: *