XVIII RĪGAS BOCCIA ČEMPIONĀTS bērniem un jauniešiem
Sacensības notiks 8. februārī Rīgas 66. Speciālajā vidusskolā Rīgā, Katrīnas ielā 4.
NOLIKUMS

I Mērķis un uzdevumi.

1. Noskaidrot 2018.gada uzvarētājus Boccia spēlē Rīgas novadā, kuri piedalīsies Latvijas Boccia čempionātā.

2. Veicināt profesionālo izaugsmi Boccia spēlē bērnu un jauniešu invalīdu vidū.

2. Paaugstināt bērnu un jauniešu ar attīstības problēmām pašapziņu, radīt interesi piedalītiesfiziskajās aktivitātēs.

II Laiks un vieta.

XVIII Rīgas Boccia čempionāts notiks 2018.gada 8.februārī Rīgas 66.speciālājā

vidusskolā ( Rīgā, Katrīnas ielā 4).

III Dalībnieki

Sacensības notiek piecās grupās. Komandā 3 spēlētāji + 1 rezervē.

1.grupa – bērni 8 – 15 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās

attīstības traucējumiem.

2.grupa – jaunieši 16 – 23 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības traucējumiem.

3.grupa – komanda ratiņkrēslos līdz 23 gadu vecumam, bez intelektuālās attīstības traucējumiem, ja iespējams nodrošināt pilnu komandas sastāvu.

 4.grupa – jaunieši līdz 18 gadu vecumam ar intelektuālās attīstības traucējumiem

5.grupa – dalībnieki no 18 gadu vecuma ar intelektuālās attīstības traucējumiem nepretendē uz dalību finālā Latvijas čempionātā.)

Visās grupās dalībnieki spēlē sēžot uz krēsla vai ratiņkrēslā.

No katras organizācijas drīkst startēt maksimums 2 komandas

IV Boccia čempionāta norises programma.

10:30 – 11:00 dalībnieku ierašanās un reģistrācija;

11:00 – 11:10 sacensību atklāšana

11:10 – 13:30 boccia spēle (3 laukumos vienlaicīgi)

13:30 – 14:00 apbalvošana, sacensību noslēgums.

V Vērtēšana un apbalvošana.

Tiks noteikti uzvarētāji katrā grupā. I vietas ieguvēji visās grupās saņems diplomus un turnīra balvas un tiesības piedalīties (izņemot 5.grupu) Latvijas Boccia čempionātā,

II – III vietu ieguvēji saņems diplomus un pārsteiguma balvas.

VI Vadība.

Boccia čempionātu organizē Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija sadarbībā ar Rīgas 66.speciālo vidusskolu.

VII Pieteikumi.

Iepriekšējos pieteikumus lūdzam nosūtīt ne vēlāk kā līdz 2.02.2018.

Pieteikumā jānorāda:

¨ Komandas nosaukums – skola, dienas centrs, grupa, kurā startē;

¨ Komandas sastāvs katrā grupā – dalībnieka vārds, uzvārds, vecums;

¨ Pavadošas personas - vārds, uzvārds, kontakttelefons.

Pieteikumus sūtīt: e-pasts: initapurmale@gmail.com

Kanceleja: 67334007

Kontakttālrunis: 29195974 Inita Purmale


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *