Vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems atbalsta personas pakalpojumus
Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros 2018. gadā sāksies pilotprojekts, kas ilgs divus gadus un kura laikā vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt atbalsta personas pakalpojumu.
Šāds pakalpojums ir būtiski nepieciešams, jo mūsdienu sabiedrība ir konstatējusi, ka personu ar garīga rakstura traucējumiem izolācija lielās, slēgtās institūcijās, kur tām nav praktiski nekādas pašnoteikšanās par savu dzīvi, nav pieņemama. ANO konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām" un kopš 2013. gada arī Latvijas likumdošana nosaka, ka pilnīga rīcībspējas ierobežošana vairs nav iespējama. Persona nav ierobežojama personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī, aizstāvot savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu. Rīcībspēju var ierobežot tikai noteiktās jomās, piemēram, par finanšu jautājumiem un tiesībām pārvaldīt savu mantu.

Tomēr, lai personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā, tām ir nepieciešams atbalsts dažādu, tai skaitā ļoti ikdienišķu, lēmumu pieņemšanā. Un ne vienmēr šīm personām ir tuvinieki vai draugi, kuri var nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Tieši atbalsts lēmumu pieņemšanā būs profesionālās atbalsta personas uzdevums.

2017. gada nogalē atbalsta personas, kuras piedalīsies pilotprojektā, izgāja apmācības par to, kā vislabāk nodrošināt atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem. Latvijā pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā izstrādā Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA". Izstrādājot pakalpojumu, biedrība ņēmusi vērā arī citu valstu pieredzi, kur idejiski līdzīgs pakalpojums jau eksistē vai ir attīstības stadijā, piemēram, Kanādā un Izraēlā. Tomēr "ZELDA" pārstāvji atzīst, ka ir svarīgi domāt par to, kā to pielāgot tieši mūsu valsts specifikai.

"ZELDA" jau līdz šim ir nodrošinājusi atbalstu salīdzinoši nelielam skaitam personu ar garīga rakstura traucējumiem, izmantojot dažādus finanšu avotus. Kopā ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu "ZELDA" ir sagatavojusi piecus videostāstus par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dzīves pieredzi. Ar tiem var iepazīties internetā.

LM īstenotais projekts atbalsta personas pakalpojuma izstrādei, kurš tiek finansēts galvenokārt no ESF līdzekļiem, paver iespēju, ka nākotnē atbalsta personas pakalpojums varētu tikt nodrošināts valstiskā līmenī, kas ļautu to saņemt visām personām, kurām tas nepieciešams.

www.lm.gov.lv


Komentāri
engpercivalclaudepc@
2018-01-28 18:30:33
Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt. ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt.
janekones0@gmail.com
2018-04-24 15:34:36
janekones0@gmail.com Sveiki, jauki tikties ar tevi, mans vārds ir. Miss Jane Kones es redzēju tavu profilu vietnē http://www.apeirons.lv Man vajag labu draudzību, esmu romantiska meitene un meklēju mīlestību un laulību Jūs varat sazināties ar mani pa e-pastu janekones0@gmail.com gaidot manu atbildi, lai sniegtu jums savu attēlu un pastāstīt vairāk par mani labi skūpsts janekones0@gmail.com janekones0@gmail.com Hello, nice to meet you, My name is. Miss Jane Kones i saw your profile at http://www.apeirons.lv i need a good friendship i am a romantic girl and looking for love and marriage ok You can contact me through my email janekones0@gmail.com waiting for your reply for me to give you my picture and tell you more about me ok kiss
Vārds: *
Komentārs: *