Aicinājums atsaukties ģimenes, kurās uzaug jaunieši ar īpašām vajadzībām, gatavības pārejai uz neatkarīgu dzīvi noskaidrošanai.
Pārejas posms, angliski transition, ir process, kas ilgst vairākus gadus, saskaņā ar starptautiskiem pieņēmumiem - no sešpadsmit līdz divdesmit viena gada vecumam. Pāreja no vienas dzīves fāzes uz citu ir saistīta ar pārmaiņām cilvēka apkārtējā vidē, tādēļ rodas vajadzība pēc jaunām prasmēm.
Pārejas posma vecums ir bioloģisku, sociālu un emocionālu pārmaiņu periods, kad jaunietis aptver savu identitāti, sasniedz neatkarību no vecākiem, veido pieaugušā attiecības ārpus ģimenes loka un atrod profesiju jeb pārņem kontroli pār savu dzīvi.

Daudzviet pasaulē pēdējos desmit gados arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība to faktoru noskaidrošanai, kas varētu veicināt jaunu cilvēku pāreju uz kvalitatīvu pieaugušā dzīvi un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā un speciālu rehabilitācijas klīniku izveidi pārejas procesa uzlabošanai.

Piedalīšanās pētījumā un trīs dažādu novērtēšanas anketu – Roterdamas pārejas posma novērtēšanas anketas (The Rotterdam Transition Profile), Pasaules veselības organizācijas invaliditātes novērtēšanas skalas (WHO Disability Assessment Schedule) un Sagatavotības novērtēšanas instrumenta aizpildīšana ļaus noskaidrot Latvijas jauniešu ar cerebrālo trieku gatavību pārejai uz pieaugušā statusu.

Dalība pētījumā ir anonīma.

Anketas aizpilda pats jaunietis (vecumā 16-21 gads, diagnoze- cerebrālā trieka). Vēl 18 gadus nesasnieguša jaunieša dalību apstiprina vecāks. Aizpildīšana notiek kopā ar intervētāju, jaunietim un ģimenei piemērotā laikā un vietā.

Lai apstiprinātu dalību, lūgums sazināties:

Zane Rožkalne

Mob.tel. 29422333

Z_Rozkalne@inbox.lv


Komentāri
engpercivalclaudepc@
2018-01-28 18:50:04
Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt. ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt.
Vārds: *
Komentārs: *