Vieglāk pieejami produkti un pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti
Tādi būtiski produkti un pakalpojumi kā telefoni, biļešu automāti un banku pakalpojumi turpmāk būs jāpadara pieejamāki cilvēkiem ar invaliditāti.
Eiropas Savienībā ir apmēram 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti, bet 2020.gadā, sabiedrībai novecojot, šis skaitlis varētu sasniegt jau 120 miljonus. “Ir svarīgi, lai šīs direktīvas darbības joma ietvertu personas ar invaliditāti, kā arī personas ar pagaidu vai pastāvīgiem funkcionāliem ierobežojumiem, jo tas nodrošinātu patiesus ieguvumus un neatkarīgu dzīvi plašākai sabiedrības daļai,” norāda deputāti.

Vieglāka ikdiena

Eiropas Pieejamības akta projekts paredz padarīt pieejamākus virkni produktu un pakalpojumu.

Starp tiem ir:

• biļešu un reģistrācijas automāti;

• bankomāti;

• datori un operētājsistēmas;

• telefonijas un TV pakalpojumi;

• banku pakalpojumi;

• e-grāmatas;

• e-komercijas pakalpojumi;

• transports, tostarp tādi sabiedriskā transporta līdzekļi kā metro, vilcieni, tramvaji, trolejbusi, autobusi un ar tiem saistīti pakalpojumi;

• citi produkti - maksājumu termināļi, e-grāmatu lasītāji, mājaslapas, tūrisma pakalpojumi u.c., kurus noteikumos iekļāvuši Eiropas Parlamenta deputāti.

Eiropas Pieejamības akts noteiks produktus un pakalpojumus, kuriem jābūt pieejamiem, taču neliks izvēlēties noteiktus tehniskus risinājumus, tā ļaujot īstenot inovācijas.

Pieejamības prasības attiektos arī uz “būvēto vidi”, kurā pakalpojumi tiek sniegti, tostarp transporta infrastruktūru. Šis nosacījums būtu spēkā “attiecībā uz jaunas infrastruktūras būvniecību un būtiskiem atjaunošanas darbiem”. Mērķis ir panākt, lai cilvēki ar invaliditāti to pēc iespējas vairāk izmantotu.

Neattieksies uz mikrouzņēmumiem

Noteikumi neattieksies uz mikrouzņēmumiem (uzņēmumiem, kas nodarbina mazāk nekā 10 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz divus miljonus eiro).

Likumprojektā arī iekļautas drošības klauzulas, lai garantētu, ka Pieejamības akts nerada “nesamērīgu slogu” uzņēmumiem. Deputāti gan norāda, ka “prioritātes, laika vai zināšanu trūkums nav jāuzskata par leģitīmiem iemesliem” akta prasības definēt kā pārmērīgu slogu.

Citāts

EP ziņotājs Morten Løkkegaard (ALDE, Dānija) sacīja: “Šodienas balsojums atvieglos dzīvi vairāk nekā 80 miljoniem cilvēku, kas ikdienā cieš no invaliditātes. Mans mērķis vienmēr bijis panākt līdzsvaru starp vieglāk pieejamiem produktiem un pakalpojumiem un samērīgu slogu uzņēmumiem visā Eiropā. Šodienas balsojums parāda, ka šāds līdzsvars ir iespējams.”

Nākamie soļi

Pieejamības akta projekts ar deputātu grozījumiem tika apstiprināts ar 537 balsīm pret 12, 89 deputātiem atturoties. Balsojums ļauj Eiropas Parlamentam uzsākt sarunas ar ES Padomi, kas par savu pozīciju vēl nav vienojusies.

Papildu informācija

• Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (izvēlēties 14.09.2017)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• Plenārsēdes debašu videoieraksts (13.09.2017)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debatesvideo.html?tabActif=tabSedLast#sidesForm

• EP Izpētes dienests: Eiropas Pieejamības akts (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf


Komentāri
engpercivalclaudepc@
2018-01-28 19:11:26
Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt. ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt.
Vārds: *
Komentārs: *