Lasījums „Invaliditātes jēdziena lietojums Latvijā un starptautiski”
2017. gada 21. septembrī plkst. 17.30 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā izstādes „Neredzamās zonas” ietvaros notiks Rīgas Stradiņa Universitātes doktorantes Baibas Baikovskas lasījums „Invaliditātes jēdziena lietojums Latvijā un starptautiski – atšķirīgais un kopīgais”.
Aicināti visi interesenti! Lasījums notiks P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Antonijas ielā 1, Rīgā. Sākums plkst. 17.30. Ieeja pasākumā bez maksas.

Baiba Baikovska šobrīd studē doktorantūras programmā “Komunikācijas kultūra un multimediji” Rīgas Stradiņa Universitātē. Doc. Agitas Lūses un prof. Sergeja Kruka vadībā sava doktora darba, kas ir par invaliditātes konstruēšanu politiskajā diskursā Latvijā, ietvaros pašlaik viņa pēta invaliditātes jēdzienu – tā izpratni un lietojumu cauri laikam gan Latvijā, gan citās valstīs atkarībā no pastāvošā politiskā režīma. Pētniece norāda, ka invaliditātes jēdziena lietojums atspoguļo ne tikai attieksmi pret invaliditātes skartajiem cilvēkiem, bet arī konstruē viņu ikdienas realitāti, kādēļ tas nav atdalāms no atšķirīgā izpratnes un pieņemšanas, par ko stāstīts Artūra Žmijevska personālizstādē „Neredzamās zonas”.

Izstādē „Neredzamās zonas” apvienoti dažādu periodu mākslinieka Artūra Žmijevska darbi, kuros tematizētas to cilvēku integrācijas iespējas mūsdienu sabiedrībā, kuriem ir invaliditāte. Žmijevskis aicina atzīt un respektēt invalīdiem piemītošo citādību, tostarp viņu tiesības uz pašizteiksmi. Mākslinieks aktualizē invaliditātes izraisītās sociālās blaknes (angļu val. - "social model of disability"), tādējādi rosinot sabiedrības izpratni, ka ierobežojumi rodas nevis invaliditātes dēļ, bet gan sabiedrības un tās veidoto barjeru dēļ, kas savukārt ierobežo cilvēkus ar invaliditāti.

Žmijevskis vēlas emancipēt invalīdus, atbrīvot viņus no vajājošās kauna sajūtas, mudinādams tos nekaunēties par saviem nepilnīgajiem ķermeņiem. Groteskais ķermeņu kailums, ko mākslinieks izmanto šim nolūkam, pretojas invalīdu sociālajai un estētiskajai marginalizācijai, kurai viņi tiek pakļauti sabiedrības radīto barjeru un aizspriedumu dēļ. Izstādi organizē biedrība “Latvijas Kultūras projekti”. Izstādes kurators —Māris Vītols.

 Izstādes galvenais atbalstītājs ir ABLV Charitable Foundation. Izstādi atbalsta Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, laikmetīgās mākslas galerijas “Galerie Peter Kilchmann” (Cīrihe) un “Foksal Gallery Foundation” (Varšava).

Informācijai:

https://www.facebook.com/MVMLV/

Tel. 67222665


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *