Ministriju darbinieki ne vienmēr izprot patieso situāciju cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā
Ministriju darbinieki ne vienmēr izprot patieso situāciju cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā, šādu viedokli aģentūru LETA pauda Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento" pārstāve Irīna Meļņika.
Viņa stāstīja, ka nedēļas sākumā ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas sesijā Ženēvā tika izskatīts Latvijas pirmais nacionālais ziņojumu par ANO 2016.gada 13.decembra Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" izpildi no 2010.gada 31.marta līdz 2013.gada 31.decembrim. Komitejas sēdē Latvijas delegācijas locekļiem bija jāsniedz informācija par ziņojuma saturu, kā arī jāinformē komiteja par pašreizējām ar konvencijas ieviešanu saistītajām aktivitātēm.

Pēc Meļņikas paustā, komitejas sesijā tika prezentētas stratēģijas, vadlīnijas, projekti, kas ne vienmēr ir sasnieguši Latvijas iedzīvotājus, piemēram, iekļaujošās izglītības stratēģija, kurā vecāki realitātē joprojām saskaras ar lielām problēmām.

Tāpat ministriju darbinieki, atbildot uz jautājumu, vai cilvēks ar smagu invaliditāti Rīgā no lidostas var brīvi nokļūt viesnīcā, runāja par lidostas un sabiedriskā transporta pieejamību, bet neminēja, ka galvaspilsētā personām ar invaliditāti nav pieejami taksometra pakalpojumi, norādīja "Sustento" pārstāve.

Pēc viņas paustā, sēdē tika arī apiets jautājums par surdotulku pieejamību, kurā ministriju darbinieki norādījuši, ka pakalpojums Latvijā tiek nodrošināts, taču nav pieminējuši nelielo pieejamo surdotulkojuma stundu apjomu, kas tiek nodrošināts kā valsts apmaksāts. "Šādi tika runāts arī par citiem pakalpojumiem, neminot, ka ar tiem realitātē var nodrošināt ļoti maz cilvēku," piebilda Meļņika.

Vienlaikus "Sustento" pārstāve norādīja, ka, lai arī sabiedrības uzskatos valda stereotips, ka konvencijas ir tāli un nesasniedzami dokumenti, kas mūsu ikdienas dzīvē neko nemaina, ir arī pozitīvi izņēmumi. Viens no tiem esot ANO Konvencija "Par personu ar invaliditāti tiesībām", kas Latvijā stājās spēkā 2010.gada martā.

Meļņika skaidroja, ka konvencija ne tikai piešķir tiesības, bet arī uzliek noteiktus pienākumus šo tiesību nodrošināšanā, tāpēc katras iesaistītās valsts pienākums ir sagatavot un iesniegt atskaiti par Konvencijas īstenošanu ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai Ženēvā. Jau pirms kāda laika savu ziņojumu sagatavoja arī Latvijas valdība, sniedzot izvērstu skaidrojumu par situāciju valstī. Savus alternatīvos ziņojumus sagatavoja arī Tiesībsarga birojs un vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas, tostarp "Sustento".

Izmantojot uzklausīto informāciju, septembra sākumā ANO komiteja sagatavos rekomendācijas turpmākajam darbam Konvencijas ieviešanā Latvijā. Ievērot šos ieteikumus cenšas ikviena valsts, kurai rūp tās valstiskais prestižs, norāda Meļņika.

ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas sēdē piedalījās gan Latvijas valdības delegācija 15 cilvēku sastāvā, gan četri Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvji un tiesībsargs Juris Jansons.


Komentāri
engpercivalclaudepc@
2018-01-28 19:15:55
Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt. ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt.
Vārds: *
Komentārs: *