Medicīnas vēstures muzejā apskatāma izstāde “Neredzamās zonas"
No 3. jūnija līdz 24. septembrim Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Rīgā, Antonijas ielā 1 būs skatāma starptautiski atzītā poļu mākslinieka Artūra Žmijevska personālizstāde “Neredzamās zonas”. Šī būs pirmā mākslinieka personālizstāde Baltijas valstīs un sniegs unikālu iespēju Latvijas mākslas interesentiem iepazīties ar viņa daiļradē nozīmīgām instalācijām un videodarbiem, kas kļuvuši aktuāli pasaules laikmetīgās mākslas kontekstā. Žmijevska darbi pievērš uzmanību tām sabiedrības grupām, kuras visbiežāk ir pakļautas sociālās atstumtības riskiem (piem., invalīdiem, trūkumcietējiem, cilvēkiem ieslodzījumu vietās u. c.).

Izstādē apvienoti dažādu periodu mākslinieka darbi, kuros tematizētas to cilvēku integrācijas iespējas mūsdienu sabiedrībā, kuriem ir invaliditāte. Žmijevskis aicina atzīt un respektēt invalīdiem piemītošo citādību, tostarp viņu tiesības uz pašizteiksmi. Savos darbos Žmijevskis norāda, ka pieņemt atšķirīgo citos cilvēkos ir ļoti grūti – nereti tādēļ, ka mēs nepietiekami cenšamies vai nevēlamies to darīt. Mākslinieks aktualizē invaliditātes izraisītās sociālās blaknes (social model of disability), tādējādi rosinot sabiedrības izpratni, ka ierobežojumi rodas nevis invaliditātes dēļ, bet gan sabiedrības un tās veidoto barjeru dēļ, kas savukārt ierobežo cilvēkus ar invaliditāti. Žmijevskis iesaista invalīdus dažādās praksēs (piem., organizē kora nodarbības kurliem vai gleznošanas darbnīcas akliem cilvēkiem), tā ne vien iedrošinot tos pārsniegt ikdienas pieredzes robežas, bet vienlaikus arī aicinot skatītājus pārvērtēt lomas, kādas cilvēkiem ar invaliditāti sabiedrībā parasti tiek atvēlētas. Mākslinieks savās filmās rada iespējas invalīdiem izteikt sevi, piešķir tiem balsi, aicina viņus saredzēt, sadzirdēt un atzīt tiem piemītošo citādību. Žmijevskis vēlas emancipēt invalīdus, atbrīvot viņus no vajājošās kauna sajūtas, mudinādams tos nekaunēties par saviem nepilnīgajiem ķermeņiem. Groteskais ķermeņu kailums, ko mākslinieks izmanto šim nolūkam, pretojas invalīdu sociālajai un estētiskajai marginalizācijai, kurai viņi tiek pakļauti sabiedrības radīto barjeru un aizspriedumu dēļ. Atšķirīgais, pēc Žmijevska domām, var būt pievilcīgs tieši savas citādības dēļ.

Izstādes ekspozīcija veidota, izmantojot Medicīnas vēstures muzeja izstāžu zāles, kā arī integrējot laikmetīgās mākslas darbus muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Šāda starpdisciplināra pieeja, kas sasaista medicīnas vēstures un laikmetīgās mākslas jautājumus, ne vien aktualizē muzeja krājumā esošos eksponātus, bet arī paplašina laikmetīgās mākslas kontekstu.

Izstāde Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Antonijas ielā 1 būs skatāma no 3. jūnija līdz 24. septembrim. Izstādi organizē biedrība “Latvijas Kultūras projekti”. Izstādes kurators — Māris Vītols. Izstādes galvenais atbalstītājs ir ABLV Charitable Foundation. Izstādi atbalsta Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, laikmetīgās mākslas galerijas “Galerie Peter Kilchmann” (Cīrihe) un “Foksal Gallery Foundation”(Varšava). Ekspozīciju papildina izstādes katalogs.

http://www.mvm.lv/lv/zinas/sovasar-muzeja-bus-skatama-makslinieka-artura-zmijevska-personalizstade#mvm-main-nav


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *