Bezmaksas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām 2017.gada vasarā
Brīdis kad vecāki uzzina, ka ģimenē ienākušais bērniņš neattīstīsies kā vesels bērns, ir smags. Vecākiem jāmācās ar šo faktu sadzīvot, dzīvot tālāk un sniegt bērnam visu, kas var palīdzēt viņam nākotnē kļūt, pēc iespējas, patstāvīgākam. Kopumā Latvijā ir vairāk kā 8 100 bērni ar invaliditāti. Bet ir vēl ļoti daudz bērnu ar īpašām vajadzībām bez invaliditātes statusa, tādējādi, reālais šo bērnu skaits ir daudz lielāks.
Viena no mūsu nozīmīgākajām ikgadējām aktivitātēm ir bezmaksas vasaras nometnes šiem īpašajiem bērniem no visdažādākajiem Latvijas novadiem un pilsētām. Nometņu mērķi ir uzlabot bērnu pašsajūtu, emocionālo stāvokli, pašapziņu. Tādēļ arī nometņu programmas tiek veidotas, lai nodrošinātu to dalībniekiem saturisku izklaidi, organizēt bērnu laiku tā, lai tie spētu atpūsties, brīvi un nepiespiesti justies, vienlaikus gūstot praktiskas, dzīvē noderīgas zināšanas un iemaņas. Nometnēs piedalās bērni ar dažādiem attīstības, spēju un uztveres līmeņiem. Nometņu vadītāji, gatavojot nometņu programmas, plāno, lai tajās atbilstoši savam spēju līmenim varētu piedalīties katrs dalībnieks, lai nevienam nebūtu jāpaliek malā.

Dalība nometnē ir sava veida izaicinājums bērniem gan attiecībā uz savu iemaņu un prasmju pielietojumu, gan komunikācijā ar citiem – vienaudžiem (ar un bez speciālām vajadzībām), pieaugušajiem, dažādu sabiedrisku vietu apmeklējumos, darbojoties gan individuāli, gan komandā. Nometņu laikā bērni piedzīvo atklāsmes un draudzības prieku. Desmit dienu garumā bērni mācās būt patstāvīgi, organizēt savu laiku, izzināt savas spējas dažādu radošo darbnīcu, sporta un citu aktivitāšu dalībā. Bez tam, nometnes ir arī iespēja vecākiem 10 dienas atpūsties, jo bērni ar īpašām vajadzībām prasa īpašu un nepārtrauktu uzmanību. Mūsu darba pieredze rāda, ka parasti šādā ģimenē viens no vecākiem nevar strādāt algotu darbu, bieži tās ir nepilnas ģimenes.

Šis būs jau 25.gads mūsu nometņu organizēšanas pieredzē. Pirmajā nometņu gadā – 1992., varējām noorganizēt 4 šādas nometnes. Tagad gada laika ar atbalstītāju palīdzību rīkojam, apmēram, divdesmit piecas, kurās piedalās vidēji 650 bērni. Šo gadu laikā esam noorganizējuši bezmaksas nometnes vairāk kā 11 000 šādiem bērniem no visas Latvijas. Esam pārliecinājušies, ka šādas nometnes ir viens no visefektīvākajiem īpašo bērnu rehabilitācijas un personību attīstības veidiem. Lielā mērā paveiktais bijis iespējams pateicoties nometņu atbalstītājiem. Pateicamies ikvienam par līdz šim sniegto atbalstu šādu nometņu rīkošanā!

Šovasar plānojam noorganizēt 24 vasaras nometnes. Jau šobrīd vecāki var pieteikt savus bērnus nometnei aizpildot pieteikuma anketu: PIETEIKT BĒRNU NOMETNEI

Mūsu iespējas to rīkošanā galvenokārt ir atkarīgas no savāktajiem ziedojumiem šim mērķim. Tādēļ aicinām atbalstīt šīs vasaras nometņu rīkošanu, kurās bez dalības maksas varēs piedalīties bērni ar īpašām vajadzībām, bērni no daudzbērnu maznodrošinātajām, trūcīgām, audžu un aizbildņu ģimenēm, kā arī vardarbībā cietušie bērni.

Atbalstu nometņu bērniem ar īpašām vajadzībām rīkošanai varat sniegt zvanot uz ziedojumu tālruni 90006484 un ziedot Eur 1.42*Kā arī varat izmantot iespēju ziedot** internetā: ŠEIT

Vai arī ziedot ar pārskaitījumu uz Latvijas Bērnu fonda rekvizītiem:Latvijas Bērnu fonds

Reģ. Nr.: 40008018725

Konta Nr.:LV42UNLA0002000707402

Banka: A/S „SEB Banka”* Tā kā no katra ziedotā EUR 1.42 SIA „Lattelecom” ietur maksu par pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu EUR 0,14 Eur + PVN par katru notikušo zvanu, tad faktiskā ziedojumu summa atkarīga no tā vai abonents samaksā rēķinu, vai neapstrīd vēlāk veikto zvanu.** Ar LR Finanšu ministrijas 2005.gada 16.marta lēmumu Nr.8 Latvijas Bērnu fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas saskaņā ar likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, ziedotājiem piemēro noteiktas atlaides.

http://lbf.lv/lv/nometnes-1


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *