Reirs: bērna interesēm jebkurā situācijā jābūt pirmajā vietā
Otrdien, 19. aprīlī, labklājības ministrs Jānis Reirs piedalās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, lai pārrunātu nozares aktualitātes, tai skaitā bērnu tiesību pārkāpumus pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs.
Labklājības ministrs informē, ka jau marta beigās uzdevis veikt pārbaudi par saņemto sūdzību saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem pašvaldības sociālās aprūpes centrā, kas tika konstatēti Labklājības ministrijas uzraudzītā deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros. Speciālistu komandai, kas veica bērnu izvērtēšanu, radās aizdomas par emocionālu un fizisku vardarbību pret bērnu, tādēļ atbilstoši likumam tika informēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, lai vērtētu un pārbaudītu informāciju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.

Jānis Reirs uzsver DI projekta –sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu –nepieciešamību un lomu Latvijā: „Bērna interesēm jebkurā situācijā ir jābūt pirmajā vietā, atbalstam jābūt mērķtiecīgam. Ikviens saņemtais signāls par situāciju, kur iesaistītas bērna intereses, īpaši, ja bērns atrodas institūcijā, tiek nekavējoties un ar vislielāko rūpību izvērtēts un analizēts. Svarīga ne tikai atsevišķu un konkrētu gadījumu analīze, būtiski, lai turpmāk līdzīgas situācijas tiktu pilnībā izslēgtas.”

Valsts sociālās aprūpes iestādēs ievietoto bērnu skaits ievērojami samazinās, straujākais samazinājums – uz pusi – vērojams tieši pēdējo četru gadu laikā. Tas liecina, ka uzsāktais ceļš ir jāturpina un svarīgi, lai bērns jau sākotnējā problēmsituācijā nokļūtu ģimeniskā vidē, nevis nonāktu sociālās aprūpes iestādē. (2002. gada sākumā valsts sociālās aprūpes iestādēs pakalpojumus saņēma 1049 bērni, 01.04.2013 –570 bērni, 01.03.2017 –288 bērni).

Latvijā kopumā ir 40 bērnu aprūpes iestādes, no tām septiņas ir valsts sociālo aprūpes centru filiāles, kur nepieciešamības gadījumā uzņem bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus (līdz divu gadu vecumam), bērnus ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem (līdz četru gadu vecumam), kā arī bērnus ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (no četru līdz 18 gadu vecumam). Pārējās 33 ir pašvaldību vai citu organizāciju aprūpes iestādes, kurās sniedz pakalpojumus bērniem.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *