SIVA audzēkņu vokālais ansamblis “Spārni” uzstāsies kopā ar Renāru Kauperu
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk –SIVA) Koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas (turpmāk –JPV) audzēkņu vokālais ansamblis “Spārni” 12.aprīlī piedalīsies Integratīvajā festivālā “Kad dators izslēgts un telefons kluss...”.
Festivāla programmas koncerta ietvaros dalībnieki kopā ar īpašo viesi - mūziķi Renāru Kauperu - izpildīs trīs dziesmas.

Festivālā aicināti piedalīties vairāku internātvidusskolu un jauniešu grupu pārstāvji. Tā mērķis ir veidot labvēlīgu vidi komunikācijai starp jauniešiem ar dažādām speciālām vajadzībām un viņu vienaudžiem, pilnveidot jauniešu kompetences, komunikāciju, saskarsmes un sadarbības prasmes, tādejādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Vokālo ansambli “Spārni” 2009.gadā dibināja mūziķis Aivars Brīze. Tā dalībnieki ir SIVA Koledžas un JPV audzēkņi, studenti un absolventi. Par savu vadmotīvu “Spārni” izvēlējušies dzejnieces Ārijas Elksnes rindas:

“Sakiet, ko gribat, un tomēr, un tomēr es gribu spārnus,

Un tomēr es gribu lidot – vienalga, vienalga kā!”

Ar nelieliem koncertiem “Spārni” regulāri uzstājas skolas pasākumos, kā arī piedalās dažādos konkursos.

Integratīvais festivāls “Kad dators izslēgts un telefons kluss…” notiks 2017.gada 12.aprīlī plkst. 17:00 Raiņa vakarskolas zālē, Kr. Barona ielā 71.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *