Reģionos notiks informatīvās sanāksmes par sociālās jomas aktualitātēm
Labklājības ministrija (LM) no 2017. gada 4. aprīļa līdz 27. aprīlim rīko ikgadējās reģionālās metodiski informatīvās sanāksmes piecos Latvijas reģionos pašvaldību sociālā darba sektora vadītājiem, kā arī sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar ģimenēm ar bērniem.
Šī gada reģionālo sanāksmju mērķis ir akcentēt regulāras risku novērtēšanas nozīmīgumu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī uzsvērt iekšējās un ārējās sadarbības nozīmi efektīvas sociālā dienesta darbības nodrošināšanai.  Semināru vadīs Laila Balode no nodibinājuma “Centrs Dardedze” un Ilze Kurme no Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Sanāksmju dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar aktuālajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un to piemērošanu praksē, t.sk. sniedzot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Pirmā sanāksme notiks 4. aprīlī Kurzemes plānošanas reģionā, Talsu Tautas namā, Lielajā ielā 19/21.

Nākamās sanāksmes notiks:

7. aprīlī – Rīgā, Kaņepes Kultūras centrā (Skolas iela 15);

21. aprīlī – Aizkrauklē, Aizkraukles pilsētas kultūras namā (Spīdolas iela 2);

25. aprīlī – Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles iela 30);

27. aprīli – Cēsīs, Cēsu Pieaugušo izglītības centrā (Raunas iela 4).

Sanāksmes tiek īstenotas ESF projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2022. gada decembrim.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *