20 maijā Cēsis notiks Latvijas čempionāts novusā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Novusa Federācija, 2017.gada 20.maijā, Cēsīs rīko Latvijas čempionātu novusā cilvēkiem ar invaliditāti. Visi, kas vēlas aicināti pieteikties, līdz 2017. gada 24. aprīlim, sūtot pieteikumu Liānai KRASTIŅAI uz E-pasta adresi vitenaugs@inbox.lv vai ierakstītā vēstulē uz adresi: Rīgas iela 22A-8, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. Pieteikumā jānorāda dalībnieka pilnu uzvārdu, vārdu, dzimšanas datus, dzīves vietu un invaliditātes grupu, kā arī atbildīgās personas telefonu un E-pasta adresi. Pieteikumā obligāti jānorāda dalībnieku kustības iespējas, piem.- dalībnieks riteņkrēslā. Zemāk varat iepazīties ar sacensību nolikumu.
NOLIKUMS

Latvijas čempionātam novusā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (ar invaliditāti)

(individuālās sacensības sieviešu un vīriešu konkurencē)

MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. Veicināt cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos novusa sacensībās, popularizēt šo sporta veidu Latvijā.

2. Cilvēku ar ierobežotām veselības iespējām integrācija sportiskajā kustībā, sociālas un fiziskas rehabilitācijas veicināšana.

3. Paaugstināt sportistu meistarību.

4. Noskaidrot labākās novusa spēlētājas un spēlētājus.

VIETA UN LAIKS

1. Sacensību vieta: Cēsu 2.pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101

2. Sacensību laiks: 2017.gada 20.maijs

3. Reģistrēšanās: no 9:00 – 9:40, (reģistrējoties jāuzrāda invalīda apliecība)

4. Sacensību atklāšana: 10:10

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē Latvijas Novusa Federācijas (LNF) prezidijs un vada prezidija apstiprināta tiesnešu kolēģija, galvenais tiesnesis: Liāna KRASTIŅA vitenaugs@inbox.lv .

DALĪBNIEKI UN SACENSĪBU KĀRTĪBA

1. Sacensībām tiek pielaisti dalībnieki, kuriem ir piešķirta invaliditāte un to var apliecināt, uzrādot invalīda apliecību. Sacensībās varēs piedalīties 60 dalībnieki, kuri būs atsūtījuši savus pieteikumus. Ja pieteiksies lielāks skaits dalībnieku, priekšroka tiks dota novusa spēlētājiem, kuri nepiedalās citās LNF rīkotajās sacensībās. Sacensībās neiekļautie spēlētāji tiks informēti.

2. Sportistiem jābūt maiņas apaviem. Arī pavadošajām personām nepieciešami maiņas apavi.

3. Sacensībās atsevišķās grupās startē sievietes un vīrieši, kā arī, sievietes riteņkrēslos un vīrieši riteņkrēslos. Ja kādā no spēļu grupām ir neliels dalībnieku skaits, grupas var apvienot.

4. Sacensības notiek saskaņā ar LNF apstiprinātiem spēles noteikumiem.

5. Sacensību kārtību nosaka organizētājs atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.

6. Ja dalībnieku skaits nav lielāks par 10 – pēc riņķa sistēmas.

7. Ja dalībnieku skaits 11 un vairāk, spēlē pēc Šveices sistēmas 7 kārtas. Neatkarīgi no sacensību kārtības (Šveice vai aplis) spēles notiek 6 (sešos) setos.

8. Par uzvaru (4-0; 4-1; 4-2) tiek piešķirti 3 punkti, par neizšķirtu rezultātu (3-3) – 1 punkts, par zaudējumu (0-4; 1-4; 2-4) – nulle punktu.

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

1. Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu.

2. Dažādu grupu spēlētāji, kuri (nelielā spēlētāju skaita dēļ) apvienoti un spēlē vienā grupā, tiek vērtēti atsevišķi, savas grupas ietvaros. Vietas nosakot pēc iegūtajiem punktiem kopējā grupā.

3. Vienāda punktu skaita gadījumā vienas grupas diviem spēlētājiem par 1.vietu tiek noteikta pārspēle 5 setos (līdz 3 setu uzvarai). Pirmā sitiena tiesības tiek lozētas. Galdu pārspēlei nosaka tiesnesis.

4. Vienāda punktu skaita gadījumā vienas grupas trim un vairāk spēlētājiem vietu secību nosaka:

2.1. spēlējot pēc riņķa sistēmas:

- pēc izcīnītajiem punktiem savstarpējās spēlēs;

- pēc savstarpējo spēļu setu attiecības;

- pēc Bergera koeficienta;

- pēc visu setu attiecības.

2.2. spēlējot pēc Šveices sistēmas:

- pēc Buholca koeficienta (visu pretinieku punktu summa);

- pēc mazā Buholca koeficienta (visu pretinieku punktu summa mīnus mazākā un lielākā punktu summa);

- pēc iegūto punktu summas pēdējās 2 kārtās, 3 kārtās u.t.t.

5. Noteiktu situāciju gadījumā pamatojoties uz turnīra organizatoru lēmumu var tikt piemēroti spēles ierobežojumi. Pielikums Nr.1.

APBALVOŠANA

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā sacensību grupā tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes diplomiem un medaļām.

PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI

1. Visus izdevumus, kas saistīti ar transportu, uzturēšanos sacensību vietā un piedalīšanos sacensībās, dalībnieki sedz paši. Par pusdienām dalībniekiem jāparūpējas pašiem. (Pretī spēļu vietai ir veikals).

2. Katram dalībniekam jābūt savai kijai un ripai (mammai). Pārējo novusa spēles inventāru nodrošina turnīra organizētāji.

SACENSĪBU VIETAS PIEEJAMĪBA

Sacensības notiek vietā, kura ir piemērota sportistiem ar kustību traucējumiem un kurā ir:

1. Piebrauktuves un iekārtas, lai nodrošinātu sportistu riteņkrēslos iekļūšanu ēkā un pārvietošanos telpās.

2. Cilvēkiem riteņkrēslos pieejamas un atbilstoši aprīkotas higiēnas telpas.

PIETEIKUMI

1. Pieteikumus sūta invalīdu biedrības vai paši sportisti norādot dalībnieka pilnu uzvārdu, vārdu, dzimšanas datus, dzīves vietu un invaliditātes grupu, kā arī atbildīgās personas telefonu un E-pasta adresi.

2. Pieteikumā obligāti jānorāda dalībnieku kustības iespējas, piem.- dalībnieks riteņkrēslā. 3. Pieteikumi sūtāmi: Liānai KRASTIŅAI uz E-pasta adresi vitenaugs@inbox.lv  vai ierakstītā vēstulē uz adresi: Rīgas iela 22A-8, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. Telefoniski pieteikumi netiks pieņemti.

4. Pieteikumi iesniedzami līdz 2017.gada 24.aprīlim Pēc šī termiņa saņemtie un prasībām neatbilstoši pieteikumi netiks izskatīti un dalībnieki sacensībās netiks pielaisti! Papildinformācija iegūstama pa telefonu 26401808 vai E-pastu vitenaugs@inbox.lv .

Pielikums Nr. 1

LAIKA REGLAMENTS

1. Sacensību kārtas laika atskaite sākas no brīža, kad tiesnesis izsaucis spēlētājus pie galda. Kārtas starta laiku atzīmē tiesnesis.

2. Tiesnesis fiksē laiku kad beigušās visas kārtas spēles izņemot divas pēdējās vienā sacensību grupā.

3. Laika ierobežošanas reglaments stājas spēkā, ja starpība starp 2.punktā un 1.punktā noteikto laiku ir lielāka par 35 minūtēm. Šis noteikums attiecas uz abiem spēlētāju pāriem, kuri turpina spēli 2.punktā minētajā brīdī.

4. Laika ierobežošanas reglaments stājas spēkā arī gadījumā, ja 35 minūtes pēc kārtas sākuma spēli turpina tikai viens sacensību pāris.

5. Gadījumā, ja noteiktajā brīdī rezultāts spēlē ir neizšķirts (1:1 vai 2:2), neatkarīgi no spēles situācijas, spēle tiek pārtraukta un spēlē tiek fiksēts neizšķirts rezultāts.

6. Gadījumā, ja noteiktajā brīdī viens no spēlētājiem apsteidz pretinieku par 2 vinnētiem setiem (3:1) spēle tiek pārtraukta, un līderim tiek fiksēta uzvara.

7. Gadījumā, ja norādītajā brīdī viens no spēlētājiem ir vadībā ar viena seta pārsvaru (2:1 vai 3:2) šim galdam tiek noteikts individuāls tiesnesis. Spēle turpinās vēl 5 minūtes vai līdz notiekošā seta beigām stingri ievērojot 30 sekunžu limitu vienam sitienam.

8. Ja 5 minūšu laikā, pēc individuālā tiesneša darbības sākuma, sets tiek izspēlēts, spēle tiek pārtraukta un tiek noteikts rezultāts saskaņā ar 5.un 6.punktu ņemot vērā pēdējā seta rezultātu. Ja pēc 5 minūtēm sets netiek pabeigts tiesnesis dod spēlētājiem sekojošas iespējas:

8.1. Abiem spēlētājiem pabeigt pirmās seta sitienu sērijas, ja notiek „pārštose” un izspēlēt pirmās sitienu sērijas sekojošajā setā,

8.2. Pabeigt sitienu sēriju spēlētājam, kuram laika fiksācijas brīdī ir sitiena tiesības,

8.3. Ja 8.2. punktā noteiktajā gadījumā sitiena tiesības ir spēlētājam, kurš minētajā spēlē ir līderis, tad pretiniekam tiek dotas tiesības uz vēl vienu sitienu sēriju.

9. Ja spēles noslēgumā tika fiksēts neizšķirts to ieraksta protokolā. Pretējā gadījumā (ja sets netiek izspēlēts līdz galam) uzvara tiek piešķirta līderim.

10. Kad pagājušas 30 minūtes pēc katras kārtas sākuma tiesnesim jābrīdina spēlētāji, ka pēc 5 minūtēm stāsies spēkā laika ierobežošanas reglaments.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *