Invaliditātes lietu nacionālas padomes (ILNP) sēde 19. aprīlī
Nākamā– ILNP), kas notiks 2017.gada 19.aprīlī plkst.13:00 cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR” (biedrības „Apeirons” telpās) Kr. Valdemāra ielā 38, Rīgā.

ILNP ir konsultatīva institūcija, kas piedalās personu ar invaliditāti integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā un kuras funkcijas ietver valsts, pašvaldību un citu institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju, juridisko un fizisko personu darbību, lai veicinātu, koordinētu un pilnveidotu personu ar invaliditāti integrāciju (MK 29.06.2004. not. Nr.561 „Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums”). ILNP priekšsēdētājs ir labklājības ministrs, tās sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, ekonomikas ministrs, veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, sociālie partneri un lielāko personas ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji.

ILNP 2017.gada 19.aprīļa sēdē tiks skatīti šādi jautājumi:

1.        Rehabilitācijas centros stacionārā saņemamo medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu analīze (ziņotājs: Veselības ministrija);

2.        Nodokļu politikas pamatnostādnes: paredzamā ietekme uz personām ar invaliditāti (ziņotājs: Finanšu ministrija);

3.        Vadlīnijas LV100 pasākumu organizatoriem „Vides un informācijas pieejamības nodrošināšana un sabiedrības iekļaušana” (ziņotājs: Labklājības ministrija).

Padomes locekļiem lūdzam nodrošināt dalību šajā sēdē vai gadījumā, ja padomes loceklis nevar piedalīties sēdē, dalībai deleģēt citu pārstāvi, iesniedzot padomes sekretariātam adresētu vēstuli ar norādi par institūciju pārstāvošo personu līdz 2017.gada 12.aprīlim.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *