Rehabilitācijas organizācijas atzinīgi vērtē LM centienus palielināt cilvēku ar invaliditāti iespējas strādāt algotu darbu
Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) atzinīgi vērtē Labklājības ministrijas (LM) centienus sakārtot cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jautājumus, kā arī, dažādi mainot normatīvos aktus, palielināt šo cilvēku iespējas algota darba strādāšanai.
LRPOA atzinīgi vērtē, ka LM centieni neorientējas tikai uz sociālās apdrošināšanas, valsts, pašvaldību un citu atbalstu saņemšanu.

Apvienība ir gandarīta par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības "Notici sev!" atbalstošo nostāju par LM ieceri veidot kvotu sistēmu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā, jo praksē, sniedzot dažādus ārstnieciskus un sociālās palīdzības pakalpojumus, rehabilitācijas profesionāļi nereti saskaras ar atsevišķu šo personu mazo motivāciju tikt nodarbinātiem vispār vai tikt nodarbinātiem likumīgi.

Vienlaikus LRPOA piekrīt invalīdu biedrības paustajām bažām, ka lielākā problēma šo ideju iedzīvināšanā varētu būt sabiedrības nogaidošajā vai pat noliedzošajā nostājā. Apvienība prognozē, ka personām ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteiktu invaliditāti varētu būt problēmas attiecībā uz cilvēku ar redzamu invaliditāti nodarbināšanu un īpašu atbalstu viņu konkurēšanai darba tirgū, gan neizpratne, ja šādu atbalstu saņemtu personas ar ierobežotu funkcionēšanu, bet bez redzamām tās pazīmēm.

LRPOA uzskata, ka LM, vienlaikus ar ierosinājumiem par personu ar jau noteiktu invaliditāti, tostarp kvotu sistēmas veidošanu, īpaša uzmanība jāpievērš personām ar draudošu invaliditāti, kam ir gan profesija, gan darbavieta, bet, kuru veselības stāvokļa pasliktināšanās speciālistiem ļauj prognozēt invaliditātes iestāšanos.

Pēc Aivara Vētras paustā, šo cilvēku darbaspēju saglabāšana ir svarīgs valsts sociāli ekonomisks uzdevums rehabilitācijas sistēmai, bet šā brīža valsts apmaksāto rehabilitācijas medicīnas un ar tiem saistīto citu ārstniecisko un sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošinājums nav pietiekošs.

LRPOA aicina LM, līdztekus aktivitātēm par nodarbināto personu ar invaliditāti kvotu ieviešanu darba devējiem, kopā ar Veselības ministriju pietiekošas sociālās drošības nodrošināšanai lielāku uzmanību pievērst darba spēju saglabāšanai personām, kam veselības traucējumi varētu būt par iemeslu algota darba strādāšanas pārtraukšanai. Šis veselības aprūpes mērķis būtu arī papildus pamatojums 1% sociālā budžeta līdzekļu novirzīšanai rehabilitācijas medicīnas un citu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

Jau ziņots, ka LM apsver iespēju veidot kvotu sistēmu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai.

Plānots, ka sākotnēji kvotu sistēmu varētu attiecināt uz valsts pārvaldes iestādēm un valsts uzņēmumiem, taču par precīzu priekšlikumu vēl jādiskutē, norāda LM.

Iepriekš invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības "Notici sev!" valdes locekle Ingrīda Muraško pauda, ka LM iecere veidot kvotu sistēmu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai kopumā vērtējama pozitīvi, taču parasti šādas ieceres radot pretreakciju.


Komentāri
RUDĪTE VĒVERE.
2017-04-17 17:43:11
šādi ieteikumi, par kvotām jau tika ieteikti vismaz 5 gadi atpakaļ, tad to ieteica no neredzīgajiem. tomēr to nepieņēma, jo pretenzijas bija no tiem saucajamiem veselajiem. mums darba rokas pietrūkst, mums vajag naudu bu'džetā, bet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām neļauj strādāt, pat uz pārbaudes laiku nepieņem! NVA. vispār nevēlas pieņemt uz rindu darba meklējumos!domāsim, ko vēlēt vēlēšanās, vai tos kas atkal skaisti runā, vai tos, kas nerunā, bet dara! pietiek, muļķus barot, ja neprot par tautu domāt!
RUDĪTE VĒVERE.
2017-04-17 17:43:40
šādi ieteikumi, par kvotām jau tika ieteikti vismaz 5 gadi atpakaļ, tad to ieteica no neredzīgajiem. tomēr to nepieņēma, jo pretenzijas bija no tiem saucajamiem veselajiem. mums darba rokas pietrūkst, mums vajag naudu bu'džetā, bet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām neļauj strādāt, pat uz pārbaudes laiku nepieņem! NVA. vispār nevēlas pieņemt uz rindu darba meklējumos!domāsim, ko vēlēt vēlēšanās, vai tos kas atkal skaisti runā, vai tos, kas nerunā, bet dara! pietiek, muļķus barot, ja neprot par tautu domāt!
Vārds: *
Komentārs: *