Notiks konference sociālā darba speciālistiem
Labklājības ministrija aicina sociālā darba speciālistus piedalīties konferencē “Profesionālā integritāte sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā”, kas notiks Rīgā 2017. gada 24. martā.
Konference “Ētika sociālajā darbā” ir turpinājums 2016. gadā iesāktajai sarunai par profesionālo integritāti un tai atbilstošu rīcību saskaņā ar izvēlētās profesijas vērtībām un pamatprincipiem. Viens no šādiem pamatprincipiem neapšaubāmi ir arī profesionālā ētika. Konferences mērķis ir veicināt sarunu par ētikas lomu un nozīmi sociālajā darbā. Ko nozīmē profesionālā ētika un ar kādām ētiskām dilemmām saskaras sociālie darbinieki? Vai profesionāļi atpazīst ētikas problēmas savās ikdienas darbībās un kā šādas situācijas tiek risinātas? Kāda loma ētikas “iedzīvināšanā” ikdienas sociālā darba praksē ir regulārai supervīzijai, ētikas kodeksam, iestādes vadītājam un pašam darbiniekam? 

Konferenci atklās labklājības ministrs Jānis Reirs. Konferences norise plānota divās plenārsēdēs. Pirmajā tiks runāts par profesionālās ētikas izpratni kā vienu no stūrakmeņiem sociālā darba praksē. Konferences otrajā daļā profesionāļi dalīsies pieredzē par ētisku sociālā darba praksi attiecībās ar klientiem no dažādām sabiedrības grupām, institūcijas ietvaros un attiecībās ar kolēģiem. Konferences noslēgumā – “Gada labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016” balvas pasniegšanas ceremonija.

Konferences mērķa grupa ir valsts un pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju sociāla darba speciālisti, izglītības iestāžu mācībspēki un studenti, kā arī citi interesenti.

Konference 24. martā notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, no plkst.10.00 līdz 18.00.

Pieteikšanās dalībai konferencē līdz 20. martam, aizpildot reģistrācijas anketu Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv

Konference tiek īstenota ESF projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2022. gada decembrim.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *