Reirs aicina respektēt cilvēkus ar invaliditāti
„Man kā labklājības ministram ir nozīmīgi, lai cilvēkiem ar invaliditāti tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas ar pārējiem sabiedrības locekļiem, neaizskarot viņu cieņu un godu. Respektējot vēsturiskos aspektus ielu nosaukumu došanai, aicinu, veicot turpmāku namu adrešu maiņu, respektēt Latvijas starptautiskās saistības,” uzsver Jānis Reirs.
No Rīgas pilsētas iedzīvotājiem saņemta informācija, ka saistībā ar adrešu izmaiņām daudzviet Rīgā, daļu no līdzšinējās Upes ielas plānots pārdēvēt par Invalīdu ielu. Labklājības ministrijā ir sagatavota un nosūtīta vēstule Rīgas pašvaldībai ar aicinājumu, veicot namu adrešu maiņu, respektēt Latvijas starptautiskās saistības un būt tolerantiem, veicinot cilvēku ar invaliditāti integrāciju un sabiedrības izpratni.

Jāatgādina, ka Latvija jau 2008. gadā ir ratificējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kas spēkā stājās 2010. gada 31. martā. Saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām attiecībā uz personu, kurai ir noteikta invaliditāte, lietojams jēdziens “persona ar invaliditāti”, aizstājot jēdzienu “invalīds”. Šis jēdziens ir nozīmīgs, jo norāda uz personai piemītošiem funkcionāliem ierobežojumiem un neapzīmē pašu personu kā nespējīgu, kā arī nenoniecina personas spējas līdzdarboties sabiedriskajos procesos. Latvija atbilstoši ANO Konvencijas 4. pantam ir apņēmusies atturēties no jebkādām darbībām vai prakses, kas neatbilst konvencijai, un nodrošināt, lai valsts iestādes un institūcijas rīkotos saskaņā ar konvenciju.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *