Nepieciešama sociālā darba izglītības procesa pilnveide
Trešdien, 22. februārī, notika Labklājības ministrijas (LM) projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros rīkotā otrā diskusija par sociālā darba izglītību “Sociālā darba izglītības procesa pilnveide: risinājumi?”.
Diskusijā izglītības iestāžu un darba devēju pārstāvji, prakšu vadītāji, studenti un nesen augstskolu beigušie speciālisti, kā arī politikas veidotāji un citi iesaistīto institūciju lēmumu pieņēmēji apmainījās viedokļiem par nepieciešamajiem risinājumiem sociālā darba izglītības procesa pilnveidei, lai sociālie dienesti un citi sociālo pakalpojumu sniedzēji saņemtu praktiskam darbam sagatavotus un motivētus darbiniekus. Tika secināts, ka nepieciešams spert pirmos soļus valsts pasūtījuma veidošanā, pārstrādājot un skaidri definējot profesijas standartu un izglītības satura robežas. Turklāt tika vērsta uzmanība uz to, ka valsts finansējuma dalījumu budžeta vietām būtu jāregulē pašai nozarei.

Turpinot iepriekšējā diskusijā iesākto sarunu, dalībnieki vienojās, ka izglītības satura veidošanā nepieciešama aktīva darba devēju iesaiste un lai to panāktu, jāveicina regulārs un kvalitatīvs dialogs. Būtiski attīstīt kvalitatīvas studiju prakses mehānismu, lai studiju prakses mērķi un ilgums būtu pietuvināti praktiskā darba apstākļiem, kā arī motivēt prakses vadītājus, gan paredzot papildus finansiālu atbalstu, gan nodrošinot apmācības un skaidras prasības prakses uzraudzībai.

Dalībnieku vidū izskanēja priekšlikumi, par nepieciešamību palielināt motivētu studentu īpatsvaru – iespējams, izstrādājot reflektantu atlases kritērijus, ka piemērojami papildus valsts centralizēto eksāmenu rezultātu izvērtējumam. Augstskolām tika piedāvāts ieteikums studiju procesā pievērst uzmanību arī studentu iniciatīvas stiprināšanai, kā rezultātā jaunie profesionāļi varētu praktizēt kā individuāli speciālisti un veicināti inovatīvu pakalpojumu radīšanu.

Ņemot vērā diskusijā izskanējušo, LM strādās pie izglītības procesa pilnveides modeļa un piedāvās to apspriešanai nākamajā visu iesaistīto pušu diskusijā šī gada maijā.

Diskusija organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2022. gada decembrim.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *