Aizkraukles novadā ievieš 100 eiro pabalstu bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei
Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem un nesaņem valsts vai pašvaldības finansētu sociālās aprūpes mājās pakalpojumu. Lai saņemtu pabalstu, bērnam ir jābūt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteiktai invaliditātei, izsniegtam atzinumam par īpašas kopšanas nepieciešamību un ģimenes ārsta atzinumam par bērna veselības stāvokli ar norādītu diagnozes kodu.

Pabalstu piešķir uz gadu no iesnieguma un dokumentu saņemšanas dienas. Turpmākai pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam atkārtoti jāvēršas Aizkraukles novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas bērnam noteiktās invaliditātes vai īpašas kopšanas nepieciešamības atzinuma termiņš.

Tāpat domes deputāti lēmuši palielināt pabalsta apmēru ārstēšanās, medikamentu un higiēnas preču iegādes izdevumiem personām ar 1.invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti. Turpmāk viena persona varēs saņemt līdz 120 eiro gadā iepriekšējo 114 eiro vietā.

Paredzēts, ka šiem pabalstiem gadā pašvaldības budžetā būs nepieciešami 6000 eiro.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *