Izstrādās vides pieejamības stratēģiju publiskām ēkām.
Labklājības ministrijā notikusi pirmā darba grupas tikšanās par Vides pieejamības stratēģijas un Vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrādi.
Stratēģijas mērķis ir sniegt atbalstu būvniecības jomas speciālistiem, pašvaldībām, lai nodrošinātu Kohēzijas politikas fondu atbalstītās fiziskās vides, transporta, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, citu sabiedrībai paredzēto objektu un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu personām ar invaliditāti un veicinātu universālā dizaina principu ieviešanu būvniecībā.

Stratēģijas izstrāde ir solis uz cieņpilnas attieksmes veidošanu, personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu un tiesību realizāciju. Tas palīdzēs personām ar invaliditāti pilnībā izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, palielināt aktīvu līdzdalību sabiedrībā, tai skaitā izglītībā un nodarbinātībā, kā arī autonomiju un mobilitātes iespējas.

 Vides un informācijas pieejamības nodrošināšana personām ar invaliditāti ir viens no būtiskākajiem vienlīdzīgu iespēju aspektiem. Šajā jomā beidzamajos gados ir vērojami uzlabojumi. Taču, lai gan spēkā esošie tiesību akti, piemēram, būvniecībā, jau tagad nosaka obligātos pieejamas vides nosacījumus, personām ar invaliditāti joprojām jāsaskaras ar šķēršļiem, kas tām liedz piedalīties sabiedrības dzīvē kā vienlīdzīgiem locekļiem. Jaunās sabiedriskās ēkas tiek projektētas tā, lai tās būtu ērti un vienkārši lietojamas personām ar invaliditāti, kamēr jau esošajās ēkās visbiežāk tomēr ir vērā ņemami šķēršļi un grūtības iekļūt pārvietoties. Personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi, kultūras tiesības un īstenot šīs tiesības bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, paredzot finanšu līdzekļus, kas vajadzīgi šo tiesību īstenošanai nosaka ANO konvencija, kurai pievienojusies arī Latvija.

Darba grupā iesaistīti invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", Labklājības un Ekonomikas ministriju, būvniecības valsts kontroles biroja un biedrības “Baltijas arhitektūras centrs – for all” pārstāvji. Plānotas konsultācijas arī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un būvvaldes un būvniecības jomas nevalstiskā sektora un citiem pārstāvjiem. Stratēģijas izstrādē tiks iesaistīti Eiropā un pasaulē pazīstami eksperti, kas, daloties ar savu pieredzi un zināšanām, sniegs ieguldījumu pieejamas vides un universālā dizaina veicināšanā Latvijā.

Pasākums tiek īstenots tehniskās palīdzības projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)” ietvaros.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *