Diskusijas par izglītību un sociālo darbu ieraksts
Internetā iespējams noskatīties diskusiju “Kā izglītības sistēma var atbalstīt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību profesionāla sociālā darba pamatnostādņu sekmīgai īstenošanai" , kura notika 7. decembrī "Birojnīcā"
Diskusijā notika iesaistīto pušu – darba devēju un izglītības nodrošinātāju atklāta saruna par to, kā identificēt problēmas, ar ko darba devēji saskaras ikdienā, pieņemot darbā jaunos speciālistus sociālo pakalpojumu sniegšanai. Īpaši tiks debatēts par darbinieku kompetences un prasmju līmeni un tā atbilstību reālajām vajadzībām.

Diskusijas ieraksts ir šeit: https://youtu.be/s9oclpZudXQ


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *