Labklājības ministrs atjauno Senioru lietu padomi
Ceturtdien, 1. decembrī, pēc divu gadu pārtraukuma, pēc labklājības ministra Jāņa Reira iniciatīvas atjaunota Senioru lietu padome. Pirmajā tās sēdē piedalījās pārstāvji no Labklājības un Veselības ministrijām, senioru pārstāvji no Latvijas Pensionāru federācijas, Latvijas Senioru alianses, Rīgas aktīvo senioru alianses un citām organizācijām.
„Senioru lietu padomi redzu kā nepastarpinātu un tiešu forumu, kur izrunāt, savlaicīgi izdiskutēt un izvērtēt iespējamos risinājumus senioru aktuālo problēmjautājumu risināšanā.  Būtisks, protams, ir finansiālais nodrošinājums, tomēr svarīga ir arī kopīga saruna par daudz plašāku jautājumu loku – savlaicīga un pieejama veselības aprūpe, piemērota nodarbinātība un mūžizglītība, iespējas un aktīva novecošanās,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Padomes sēdē senioru organizāciju pārstāvji tika informēti par situāciju pensiju jomā un plāniem nākamajiem diviem gadiem. Veselības ministrijas pārstāvji runāja par piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, uzsverot, ka ir plānota uzlabota sistēma onkoloģisko saslimšanu diagnosticēšanā agrīnajā stadijā.

Labklājības ministrijas speciālisti arī vērsa uzmanību uz aktuālajiem personas ar invaliditāti raksturojošajiem rādītājiem, kā arī ieskicēja jomas, kur būtu jādiskutē par turpmākām nepieciešamām izmaiņām. Izmaiņas invaliditātes noteikšanas sistēmā un pieejā nepieciešamas, lai nostiprinātu atlikušo darbspēju vērtēšanas pieeju un pārskatītu atbalsta pasākumu iedalījumu un nepieciešamību. Atbalsta pasākumiem jābūt mērķētiem uz personām, kam tie patiešām nepieciešami, izvērtējot personas individuālo situāciju un vajadzības. Darbspēju vērtēšanas pieejas attīstīšana un nostiprināšana ļaus veikt intensīvāku darbu ar personām darbspējas vecumā, kurām ir funkcionēšanas un līdz ar to darbspēju ierobežojumi, lai panāktu veicinātu viņu līdzdalību darba tirgū.

Labklājības ministrija iepazīstināja ar projektu, kurā plānotas aktivitātes 50+ vecuma grupas nodarbināto darbspēju saglabāšanai un nodarbinātības paildzināšanai. Tika secināts, ka demogrāfiskās specifikas dēļ Latvijā nākamajos gados situācija šajā ziņā var būt senioriem labvēlīgāka, tāpēc svarīgs ir senioru mūžizglītības jautājums. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra iepazīstināja ar izveidoto brīvprātīgā darba informācijas sistēmu, kuras mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu starp cilvēkiem, kas vēlas būt brīvprātīgā darba veicēji, un brīvprātīgā darba organizētājiem, tādējādi veicinātu līdzcilvēku pilsonisko aktivitāti sabiedrības labā.

Senioru lietu padome ir konsultatīva institūcija, tās mērķis – risināt Latvijas pensionāru problēmas, izzinot viņu viedokli par svarīgiem sociālās un veselības aprūpes sfēras jautājumiem. Nepieciešamības gadījumā šo problēmu risināšanā tiek piesaistīti konkrētas jomas speciālisti un eksperti. Padomes sastāvā ir pārstāvji no šeit derētu iezīmēt pārstāvniecību

Senioru lietu padome tika izveidota 2013. gadā, lai nodrošinātu efektīvu sabiedrisko organizāciju un valsts pārvaldes institūciju sadarbību pensionāru problēmu identifikācijā, izvērtēšanā un to risinājumu piedāvājumu izstrādē. Pēc nepieciešamības uz konkrētu jautājumu skatīšanu tiek piesaistīti atsevišķu ministriju un valsts pārvaldes iestāžu darbinieki, kā arī ārējie eksperti ekonomikas, iekļaušanas, nodarbinātības, pensiju politikas un demogrāfijas jautājumos.

Nākamā Senioru padomes sēde notiks 2017. gada februāri vai martā.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *