Biedrība “Zelda” sniedz juridiskas konsultācijas personām ar garīga rakstura traucējumiem
Pusgada laikā biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda"" īstenotajā projektā "Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana" juridiskas konsultācijas sniegusi 40 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, informē biedrības vadītāja Ieva Leimane-Veldmeijere.
Projekta mērķis bija no 1.jūnija līdz 31.oktobrim nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī analizēt konstatētās problēmas, informējot par tām sabiedrību un atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes.

Projekta laikā kopumā sniegtas 448 konsultācijas 103 lietās. Kopumā konsultācijas sniegtas 75 personām, no kurām 40 bija personas ar garīga rakstura traucējumiem, 18 - personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki, bet 17 bija citas personas, kuras pārstāvēja dažādas valsts un pašvaldību institūcijas.

Konsultācijas ietvēra ne tikai mutiskas sarunas par iespējamiem risinājumiem, bet arī iesniegumu rakstīšanu, pieteikumu sagatavošanu, tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā.

Personām aktuālākais jautājums projekta laikā bija ar rīcībspēju saistītie jautājumi. Attiecīgi tās bija konsultācijas par rīcībspējas institūtu, pieejamajiem alternatīvajiem mehānismiem, pieteikumu sagatavošanu un tamlīdzīgi. Savukārt otrs aktuālākais jautājums bija saistīts ar personas tiesībām uz privāto dzīvi, ietverot jautājumus par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesībām audzināt savus bērnus.

Aktuāli bija arī jautājumi par tiesībām uz dzīvi sabiedrībā, tiesībām uz taisnīgu tiesu. Vairākiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas vērsās pēc palīdzības, tika sagatavoti pieteikumi tiesai lietās par rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu, pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu.

Projekta noslēgumā tika veikta analīze par sniegto juridisko palīdzību un sagatavota publikācija par konstatētajām galvenajām problēmām, ar ko Latvijā saskaras cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Publikācija būs pieejama gan biedrības "Zelda" mājaslapā, gan tiks nosūtīta attiecīgajām nozaru ministrijām un Tiesībsarga birojam.

http://zelda.org.lv/Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *