Rīgā notiks informatīvā sanāksme par sociālās jomas aktualitātēm
Piektdien, 7. oktobrī, Rīgā no plkst.9.00 līdz 16.30 notiks Labklājības ministrijas (LM) rīkotā ikgadējā reģionālā metodiski - informatīvā sanāksme pašvaldību atbildīgām amatpersonām, kas atbild un ir iesaistītas sociālās politikas veidošanā, sociāliem darbiniekiem un sociālā darba sektora vadītājiem un citiem sociālās jomas profesionāļiem.
Sanāksmes laikā klātesošos iepazīstinās ar aktualitātēm Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās". Diskutēs par izmaiņām invaliditātes politikas jomā, kā arī informēs par valsts finansētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības veicējiem. Tāpat speciālisti stāstīs par sociālā dienesta un bāriņtiesas sadarbību bērnu ārpusģimenes aprūpē deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas aktivitātēm Latvijā, kā arī bēgļu sociālekonomisko iekļaušanu.

No plkst. 12.00 līdz 12.30 plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs iespēja uzdot jautājumus LM speciālistiem par iepriekš minētajiem jautājumiem. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem lūdzu par savu dalību pasākumā informēt līdz ceturtdienai, 6. oktobrim, plkst.17.00, sūtot e-pastu marika.kupce@lm.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67021581.

Sanāksme notiks Labklājības ministrijā (Skolas iela 28).

Nākamā sanāksme notiks:  14. oktobrī - Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs" (Krasta iela 17).

Reģistrēties dalībai metodiski informatīvajās sanāksmēs visi sociālās jomas profesionāļi aicināti interneta vietnē http://www.123contactform.com/form-2176598/Event-Registration-Form

Sanāksme tiek īstenota ESF projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2022. gada decembrim.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *