7. oktobrī seminārs par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību
Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "APEIRONS" aicina sociālos partnerus - nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, un darba devēju organizācijas piedalīties seminārā par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību.
Semināra mērķis - izvērtēt esošo situāciju un diskutēt par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas iespējām. Dalībnieki runās par subsidētās nodarbinātības pasākumiem un labās prakses piemēriem gan Latvijā, gan Eiropā,  spriedīs par nevalstisko organizāciju lomu un iespējām cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā, tiks prezentēta Beļģijas metode “DUOday” – “ēnu dienu”  rīkošana darba ņēmējiem ar invaliditāti uzņēmumos pie darba devējiem.  Seminārs norisināsies 7.oktobrī pulksten 10:00 Invalīdu un viņu draugu apvienības "APEIRONS" telpās Rīgā, Valdemāra ielā 38 k-1.

Lūdzu paziņot par savu dalību līdz 2016. gada 6.oktobrim

Pielikumā diskusijas programma

 “Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšana” 2016. gada 7.oktobrī plkst. 10:00 – 12:30 Rīgā, Valdemāra iela 38 k.1, Invalīdu un viņu draugu apvienības "APEIRONS" telpās

Semināra programma

10:00-10:05 – Nodarbinātības valsts aģentūras direktores vietnieces I.Šteinas uzruna

10:05-10:20 – Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības izaicinājumi. NVA direktores vietniece I.Šteina

10:20-10:35 – Subsidētās nodarbinātības Latvijā un Eiropā labās prakses piemēri cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū. NVA Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperte K.Škornika

10:35-11:00 – Diskusija par piemērotu darbu

11:00-11:15 – NVA un NVO jaunu sadarbības modeļu idejas NVA Pakalpojumu departamenta direktore E.Lossane

11:15-11:30 – Metodes “DUOday” prezentācija NVA Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja T.Juškāne

11:30-12:30 – Diskusija par iespējamiem jauniem sadarbības modeļiem


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *