Rindu mazināšanai uz riteņkrēsliem un citiem palīglīdzekļiem pārdala 1,8 miljonus
Valdība otrdien, 20. septembrī, Labklājības ministrijas (LM) budžetā pārdalīja 1,84 miljonus eiro rindu mazināšanai uz tehniskajiem palīglīdzekļiem, bet 2,8 miljonus eiro – asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās.
Kopumā aprobācijas pārdale LM budžetā tiek veikta 4,63 miljonu eiro apmērā, lai pakalpojumus nodrošinātu visa gada garumā. LM skaidro, ka programmās, uz kurām līdzekļi tiek pārdalīti, pieprasījums bijis lielāks, nekā plānots, tāpēc nepieciešami papildu līdzekļi, lai pakalpojumu nodrošinātu visiem, kuriem tas pienākas. Savukārt programmās, no kurām nauda tiek pārdalīta, pieprasījums nav bijis tik liels un veidojas neapgūtie līdzekļi.

Aprobācijas pārdale 3,41 miljona eiro apmērā tiek veikta no budžeta apakšprogrammas "Valsts sociālie pabalsti", samazinot dotāciju bērnu kopšanas pabalstam, lai par 1,5 miljoniem eiro samazinātu rindu uz tehniskajiem palīglīdzekļiem. Tāpat 1,8 miljoni eiro tiek pārdalīti asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās. Bez jau minētā 103 580 eiro tiek pārdalīti Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšanai un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai.

No šīs pašas budžeta apakšprogrammas, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus sociālajiem pabalstiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās tiek pārdalīti vēl 501 448 eiro.

Tāpat arī no budžeta apakšprogrammas "Izdienas pensijas" 498 552 eiro tiek pārdalīti asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās.

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai tiks arī papildu 219 203 eiro no jaunajai politikas iniciatīvai "Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām" piešķirtās naudas.

No sākotnēji citiem mērķiem paredzētās naudas dažādiem sociālajiem pakalpojumiem tiek pārdalīti arī vēl 460 558 eiro. Tādējādi vēl 123 259 eiro tiek pārdalīti rindu mazināšanai pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem, 320 590 eiro – sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, kā arī 16 709 eiro – sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar dzirdes invaliditāti nodrošināšanai.

Bez jau minētā jaunajai politikas iniciatīvai "Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām" piešķirtie 40 772 eiro tiek pārdalīti, lai nodrošinātu moduļa izstrādi Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS) pakalpojumu "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām" administrēšanai.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *