Mācības SIVA profesionālajās rehabilitācijas iestādēs šogad sākuši 330 cilvēki
Šogad Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā un Jūrmalas Profesionālajā vidusskolā mācību gadu sākuši 330 izglītojamie, no kuriem lielākajai daļai piešķirta invaliditāte vai tā prognozējama nākotnē.
Specifiskās mērķauditorijas dēļ mācību process SIVA koledžā un Jūrmalas Profesionālajā vidusskolā atšķiras no vispārējās izglītības iestādēm. Lielāka uzmanība tiek pievērsta individuālai pieejai mācību procesa laikā, saturīgā brīvā laika pavadīšanai, piedaloties dažādās sporta aktivitātēs un interešu pulciņos, izglītojamo funkcionālā stāvokļa uzlabošanai un rehabilitācijai.

Atšķiras arī atbalsta personāls - ar izglītojamajiem strādā ne tikai pedagogi un lektori, bet arī sociālie darbinieki, psihologi, ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, kultūras pasākumu organizatori un citi speciālisti.

Ar katru gadu SIVA izdodas piesaistīt arvien zinošākus un izglītotākus speciālistus - doktorantus, dažādu starptautisku projektu dalībniekus, zinātniekus, pētniekus, trenerus un dažādu organizāciju un sociālu kustību biedrus. Šogad profesionāļu klātbūtne būs īpaši svarīga, uzsākot jauniešu ar ļoti smagām diagnozēm profesionālo rehabilitāciju.

SIVA izglītojamos un personālu ar jauna mācību gada uzsākšanu sveica labklājības ministrs Jānis Reirs un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Riņķe.

Uzņemšana SIVA koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā turpinās arī septembrī. Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti mācības finansē valsts, pērējiem interesentiem izglītības programmas pieejamas par maksu.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *